Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Joanna Hebowicz

Sockersvar, magsäckstömning och övermättnad

Ett intag av fibrer och hela korn rekommenderas för att förhindra utvecklingen av typ 2 diabetes.
Kost med långsamma kolhydrater med fibrer rekommenderas till diabetiker för att kontrollera blodsockret. Magsäckens tömning, tillsammans med en mängd andra faktorer, reglerar blodsockernivåerna efter en måltid.

En långsam magsäckstömning av mat till tolvfingertarmen leder till ett lägre blodsocker. Störd magsäckstömning är dock en vanligt förekommande komplikation bland diabetiker. Fördröjd magsäckstömning (gastropares) kan leda till tidig mättnadskänsla, fyllnadskänsla, buksmärta, illamående, kräkningar efter en måltid men även endast bristande blodsockerkontroll hos diabetiker utan andra symtom.

Kanel

Inom ramen för avhandlingen har det ingått att utvärdera vilken effekt kanel, olika fiber sorter och vinäger har på magsäckens tömning, blodsockersvar samt mättnad hos friska försökspersoner.
Det har även ingått att utvärdera effekten av vinäger hos diabetiker med en redan fördröjd tömning av magsäcken. Efter en provfrukost mättes magsäckens nedre tvärsnittsyta (antrum) med hjälp av en standardiserad ultraljudsmetod. Magsäckstömningen beräknades som den procentuella minskningen av antrums tvärsnittsyta mellan 15 och 90 minuter efter måltiden.
Ett intag av sex gram kanel har visat sig sänka blodsockersvaret vilket delvis kan förklaras av en fördröjd tömning av magsäcken.

Fullkornsflingor

En frukost bestående av fullkornsflingor av vete eller havre påverkade varken blodsockersvaret, mättnaden eller magsäckens tömning jämfört med cornflakes. Däremot sänkte müsli med 4 gram havre betaglukanfibrer blodsockret utan att påverka magsäckens tömning eller mättnaden jämfört med cornflakes.
Bröd med hela vetekorn doppat i vinäger har visat sig öka mättnaden jämfört med vitt bröd, vitt bröd med vinäger och grahams bröd med vinäger hos friska försökspersoner. Detta kan förklaras med uttöjning av nedre delen av magsäcken efter ett intag av bröd med hela vetekorn men inte av en fördröjd tömning av magsäcken eller förändring av blodsockersvar.
Däremot fördröjde ett intag av vinäger hos patienter med insulinbehandlad diabetes en redan fördröjd tömning av magsäcken ytterligare.

Text: Joanna Hebowicz, den populärvetenskapliga sammanfattningen av hennes avhandling som heter: Glycaemic Response in Relation to Gastric Emptying and Satiety in Health