Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighetsredogörelse för diabetesportalen.lu.se

diabetesportalen.lu.se tillhandahålls av Lunds universitets Diabetescentrum vid Lunds universitet. Redaktionen för diabetesportalen.lu.se står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur medicin.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från medicin.lu.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. Sidorna på denna webbplats har en sidansvarig som anges längst ner och som du kan kontakta via e-post.

Om information om sidansvarig skulle saknas, skicka e-post direkt till webbredaktionen [at] med [dot] lu [dot] se (r)edaktionen [at] diabetesportalen [dot] se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss enligt ovan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Här följer några kända problem på webbplatsen:

  • En del bilder saknar alternativa texter. (WCAG 1.1.1 (A)
  • En del rubriker är inte rätt uppmärkta (h1, h2, och så vidare).
  • Vissa filmer är inte textade.
  • Texter innehåller krångligt språk.
  • En del PDF-dokument är inte tillgängliga.
  • Mobil meny innehåller tomma länkar. WCAG  2.4.4  (A)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem, de redaktionella så snart som möjligt och de mer tekniska i och med bytet till nästa version av webbpubliceringssystemet Drupal.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av medicin.lu.se. Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2019.

Vi har använt webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool vid utvärderingen.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 1 januari 2019. Redogörelsen uppdaterades senast den 16 december 2019.