Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskar i Indien och doktorerar på LUDC

Sedan barnsben har hon velat forska, gärna om diabetes. Nu gör hon det vid Lunds universitets Diabetescenter fast merparten av arbetet utförs i Ludhiana i Indien där hon också arbetar som läkare.
Upplägget för Geeti Aroras avhandlingsarbete är unikt och har stor potential för nya viktiga insikter om både graviditetsdiabetes och typ 2 diabetes.

– Jag hade tur som fick kontakt och att det fanns intresse här i Sverige och Danmark, säger Geeti Arora på ett av sina återkommande arbetsbesök från Ludiana i den indiska delstaten Punjab i norra Indien till Lunds Universitets Diabetescenter (LUDC) i Malmö.

Arbetar som diabetesläkare

Det började med en kurs i diabetologi i Indien. Geeti Arora, som arbetar som diabetesläkare, var en av deltagarna och hon tog kontakt med föreläsaren, Allan Vaag, överläkare och professor i diabetes på Steno Diabetescenter i Danmark samt adjungerad professor vid Lunds universitet.
– Jag berättade vem jag var och vad jag ville göra, fortsätter Geeti Arora, och Allan blev intresserad. Han satte mig i kontakt med Leif Groop på LUDC och nu är de båda mina handledare.

Proverna samlas in i Indien

I sitt avhandlingsarbete ska hon undersöka 5 000 gravida kvinnor i norra Indien. Bland annat med ett test som visar kroppens kapacitet att ta hand som en bestämd mängd socker.
Kvinnorna ska också lämna blodprover som ska analyseras för exempelvis insulinnivåer och genetiska varianter.
Proverna samlas in i Indien och analyseras på LUDC.

Vanligt och snabbt ökande

– Vi vill veta hur vanligt graviditetsdiabetes är i norra Indien och vad som karaktäriserar de kvinnor som insjuknar, förklarar Geeti Arora.
Indien är ett av de länder i världen som toppar förekomsten av typ 2 diabetes. Dessutom pekar prognosen på att ökningen av sjukdomen kommer att bli en av de snabbaste i världen med 80 till 100 miljoner diabetiker om bara ett par decennier.

Hög risk för typ 2 diabetes senare

Det är känt att kopplingen mellan diabetes under graviditeten och ett insjuknande i typ 2 diabetes senare i livet är stark. Det är också känt att risken varierar kraftigt i olika befolkningar.
I Skandinavien insjuknar ungefär två procent av alla kvinnor i graviditetsdiabetes. Ungefär hälften av dem får senare typ 2 diabetes.

Flera gånger vanligare

Bland till exempel arabiska och asiatiska kvinnor är motsvarande siffra för graviditetsdiabetes mellan fem och tio procent och i södra Indien visar en undersökning att mellan 20 och 30 procent drabbas.
Hur många av dem som senare får typ 2 diabetes är inte känt.

En vit fläck på kartan

Norra Indien, där Geeti Arora arbetar, är en nästan helt vit fläck på kartan när det gäller graviditetsdiabetes.
– Det har inte utförts särskilt mycket forskning trots att vi vet att både graviditetsdiabetes och typ 2 diabetes är mycket vanligt, säger Geeti Arora.
– Och det är därför hennes forskning är så viktigt, konstaterar Allan Vaag och tillägger.
- Vi vet att diabetespanoramat för graviditetsdiabetes och typ 2 diabetes ser annorlunda ut i Indien men vi vet inte vad dessa skillnader beror på och det är mycket intressant att ta reda på det.

Känsligare för diabetes

Allan Vaag exemplifierar med att jämfört med européer är indier känsligare för att insjukna i typ 2 diabetes.
- De som insjuknar är ofta inte alls lika tjocka som i väst. För indier räcker det med bara en måttlig övervikt för att de ska drabbas.
Den snabba ökningen i Indien kan förklaras med en allt vanligare övergång till västerländsk livsstil och med den ökad risk för övervikt.

Västerländsk livsstil

- Den ökade känsligheten beror på att den genetiska sårbarheten är större i Indien än i till exempel Europa. Den västerländska livsstilen får allvarligare konsekvenser för hälsan, konstaterar Allan Vaag och tillägger att även fattigdom och undernäring, som gör att barnen föds med låg födelsevikt, har betydelse för att typ 2 diabetes är så vanligt.
- Ja, vi vet ju att låg födelsevikt är en riskfaktor för typ 2 diabetes.

Okända genetiska riskvarianter

En av de stora kunskapsluckorna är hur den genetiska sårbarheten för diabetes ser ut i befolkningen i norra Indien.
- Mycket lite är känt om vilka riskvarianter som finns i den befolkningen och i princip ingenting om genetikens roll vid graviditetsdiabetes. Där kommer vi in för att analysera de blodprover Geeti Arora ska samla in.

Graviditeten ställer stora krav

Eftersom graviditeten ställer stora krav på kroppens förmåga att utsöndra tillräcklig mängd insulin kan studier av kvinnor som får graviditetsdiabetes ge viktiga ledtrådar till såväl genetiska och icke-genetiska faktorer som ökar risken för typ 2 diabetes.

Risken för fosterskador

Geeti Aroras undersökningar ska också ge svar på om även obetydligt ökade blodsockernivåer, under gränserna för graviditetsdiabetes, ökar risken för att barnet föds med missbildningar.
Hon ska också kartlägga om graviditetsdiabetes är vanligare i städerna eller på landsbygden.

Gratis insulin

En annan viktig följd av Geeti Aroras avhandlingsarbete är att de kvinnor som får diagnosen graviditetsdiabetes kommer att få en bra vård med insulinbehandling.
- I första hand ordinerar jag livsstilsförändringar men det är sällan tillräckligt och då måste man ge insulin. Både för mammans och babyns bästa, säger Geeti Arora.

Mycket arbete och resande

Hon kommer att bedriva forskningen parallellt med sitt vanliga arbete som läkare på Deep and Ved hospitals i Punjab.
- Det blir mycket arbete och en hel del resande till Sverige och Danmark men mitt forskningsprojekt känns viktigt och inspirerande, säger Geeti Arora som några år framåt kommer att tillbringa åtskilliga veckor varje år i Skandinavien.

Kunnande och entusiasm

- Vi kombinerar ett intressant och nästan helt outforskat område med Geeti Aroras kunnande och entusiasm. Tillsammans med den kompetens som finns här på LUDC och Steno Diabetes Center kommer projektet att bidra till många nya viktiga kunskaper, konstaterar Allan Vaag.

Text: Tord Ajanki

Läs mer på diabetesportalen.se

Asien drabbas hårdast av diabetes (nyhet)

Publicerad 2009-08-26

 

Geeti Arora

geeti forskarprofil
Geeti Arora

geeti forskarprofil
Geeti arbetar som diabetesläkare i Indien

x

Geeti profil
Allan Vaag och Geeti Arora

x

geeti forskarprofil
Allan Vaag