Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SMARTEST - en nationell studie av läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

I SMARTEST-studien utvärderar forskare en modern läkemedelsbehandling mot typ 2-diabetes, så kallad vuxendiabetes, och jämför med nuvarande standardbehandling för diabetes. Detta för att undersöka vilken behandling som på bästa sätt minskar risken för diabeteskomplikationer och för tidig död. SMARTEST utgår från Uppsala universitet och involverar samtliga universitet och regioner i Sverige, däribland Lunds universitet, Region Skåne och Skånes privata vårdcentraler. Studien inkluderar deltagare 2020–2021 och pågår till och med 2024.

SMARTEST är en förkortning för "SGLT2 inhibitor or Metformin As standaRd Treatment in Early Stage Type 2 diabetes".

Vi söker nu deltagare till SMARTEST-studien vid Lunds universitet.
Vem kan vara med i studien?

Studien vänder sig till dig som:

    är 18 år och äldre och har typ 2-diabetes (haft i mindre än fyra år)
    använder högst ett diabetesläkemedel per dag
    inte har eller har haft hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp eller njursvikt
    är registrerad i Nationella diabetesregistret

Vill du delta?

Är du intresserad av att delta i denna studie eller vill ha mer information:

    Kontakta din diabetessköterska eller diabetesansvariga läkare på din vårdcentral för att bli remitterad till kliniska forskningsenheten vid Skånes universitetssjukhus i Malmö
    Du kan också mejla eller ringa till kliniska forskningsenheten vid Skånes universitetssjukhus i Malmö på medklinforsk [dot] sus [dot] malmo [at] skane [dot] se eller 040‑33 20 24
    Eller anmäl dig direkt till forskarna vid Lunds universitet på SMARTEST [at] med [dot] lu [dot] se

Om SMARTEST-studien
Varför genomförs studien?

Forskarna undersöker om läkemedlen är olika effektiva när det gäller att minska risken för diabeteskomplikationer (i hjärta, njurar, fötter och andra organ) och för tidig död. För studiedeltagaren innebär det ett besök på forskningsenhet som tar cirka en timme. Därefter följer vi deltagaren via den befintliga sjukvården och inga fler besök behöver göras på forskningsenheten.
Så går studien till

Ett av två läkemedel ges slumpvis fördelat på två grupper patienter som tillägg till vanlig behandling med kost och motion. Studien innebär ett besök för att påbörja ditt deltagande och eventuellt lottas du därefter till behandling med ett av de två läkemedel vi jämför (metformin eller forxiga). Efter det sker uppföljning främst inom den vanliga vården och information om komplikationer med mera hämtar forskarna från nationella sjukvårdsregister.

Du som bor i Skåne och vill delta får remiss från din vårdcentral och besöker därefter kliniska forskningsenheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö för samtal, undersökning och lottning till behandling.

På forskningsenheten träffar du forskningssköterska och läkare. Efter att du skrivit under informerat samtycke intervjuas du om din hälsa. En hälsoundersökning görs varefter du randomiseras dig till behandling med antingen Metformin eller SGLT2 hämmare. Besöket tar ca 60 minuter. Det är viktigt att du är registrerad i Nationella Diabetesregstret då resultaten under uppföljningstiden inhämtas via Nationella diabetesregistret.  

Efter ditt första besök hos forskningsenheten behöver du inte komma på fler besök. Du har i stället telefonkontakt med studiecentret varje år och fyller även i frågeformulär (vanligtvis webbaserade) om ditt mående. När studien ska avslutas planeras  en avstämning över telefon in, vilket förväntas bli i slutet av 2023. Läkemedelsbehandlingen är kostnadsfri under de fyra år studien pågår.
Vem genomför studien?

Studien är ledd från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne och privata vårdgivare i regionen.

Koordinator och prövare för studien vid Lunds universitet och Region Skåne är Louise Bennet, distriktsläkare och docent i allmänmedicin Lunds universitet.

    Läs mer om SMARTEST-studien på Uppsala universitets webbplats

Studien sponsras av Vetenskapsrådet, Vinnova och ALF.

Läs mer här