Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt Internetverktyg för personer med typ 2-diabetes

Verktyget PriusHealth utvecklas i en forskningssatsning vid Lunds Universitet för att öka patienters inflytande och möjligheter att på bästa sätt hantera diabetes.

Vi vill involvera ett antal patienter i utvecklingen för att göra detta framtida behandlingsverktyg så relevant som möjligt. Deltagarna kommer genom övningar och information att få fördjupa sina kunskaper och insikter om livsstil och utvärdera verktyget.
Vi planerar att öppna verktyget i december 2015. Du får gärna ringa våra forskningssjuksköterskor eller ansvarig prövare Anders Rosengren på 040-332249 om Du har några frågor.

Om du har typ 2-diabetes och är intresserade att delta i studien PriusHealth för att utveckla och testa detta nya behandlingsverktyg är du välkommen att anmäla ditt intresse via www.priushealth.org.

Vad är syftet med studien?

Typ 2-diabetes är världens snabbast ökande kroniska sjukdom. Livsstil, sociala och psykologiska faktorer spelar central roll. Våra tidigare studier har visat att många patienter upplever att det stöd till livsstilsförändringar som ges i sjukvården inte alltid är i linje med egna önskemål och den egna livssituationen. Livsstilsförändringarna blir då svårare att hålla fast vid under längre tid.

I dagsläget får färre än 10% av diabetespatienterna strukturerad utbildning i att hantera sjukdomen. Detta trots att det är patienten som lever med sjukdomen dagligen. Situationen är olycklig, eftersom strategier för att hantera den egna hälsan påtagligt kan förbättra sjukdomskontrollen och livskvaliteten. Det kan också minska risken för komplikationer.

Det är därför angeläget att finna nya lösningar för att stödja patienterna. Internet erbjuder stora möjligheter att ge patienter nya verktyg som enkelt kan användas i vardagen, skräddarsys för den enskildes behov och öka patienternas inflytande över sjukdomshanteringen.

Vi har i tidigare studier genomfört intervjuer kring diabetespatienters behov och önskemål kring ett nytt Internet-baserat stöd. Med utgångspunkt i detta har vi utvecklat en Internetportal som innehåller följande:

1.    Övningar kring livsinställning och motivation till hälsosam livsstil. Forskning har visat att livsstilsförändringar måste vara i linje med patientens livsinställning och viktiga värden för att upplevas som meningsfulla. Övningarna är därför utformade för att hjälpa patienter att förstå och eventuellt omvärdera sin inställning och sina prioriteringar, och identifiera vilka hälsosamma val som passar den egna situationen bäst.

2.    Verktyg för att sätta konkreta hälsomål och följa den egna utvecklingen.

3.    Informations- och inspirationstexter som ger nya perspektiv på sambandet mellan meningsfulla livsprioriteringar, hälsa och diabetes.

Verktyget kommer att utvärderas och utvecklas i flera faser, varav detta är den första. Målet är att detta ska bli en nationell plattform för personer med diabetes.

Om Du är intresserad av att delta anger Du namn, postadress och epostadress på intressesidan www.priushealth.org. Du kommer därefter att få ett brev hemskickat från oss med information och en samtyckesblankett. Då Du återsänt samtyckesblanketten med underskrift får Du ett epostmeddelande från oss med en länk till Internetportalen. Du anger ett personligt lösenord och kan börja använda portalen. Vi planerar att öppna portalen i december 2015.

Bakom studien står

Anders Rosengren, Leg. Läkare, Med. Dr. Ansvarig provare Lunds Universitet / SUS
Emelia Mellergård, Malin Bäckman, Leg. psykologer
Helene Ferm och Maria Falemark
 Leg. Forskningssjukskoterskor med diabeteskompetens


Adress: Jan Waldenströmsg. 15, plan 5, Skanes Universitetssjukhus, 205 02 Malmö

Tel: 040-33 22 49

Epost: helene [dot] ferm [at] med [dot] lu [dot] se ; maria [dot] falemark [at] med [dot] lu [dot] se

I andra medier

Sveriges Television uppmärksammade studien i ett inslag den 20 december 2015.

Ny hemsida kan hjälpa diabetessjuka