Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Diabetesvaccin prövas i läkemedelsstudie

Har du nyligen fått typ 1-diabetes och är mellan 18 och 30 år kan du vara med i läkemedelsstudien DIAGNODE och undersöka om den egna insulinproduktionen går att bevara eller förbättra.

I läkemedelsstudien DIAGNODE ges vaccination med GAD-alum (Diamyd) direkt i lymfkörtel, i kombination med att deltagarna äter D-vitamin. Målsättningen är att undersöka hur behandlingen påverkar immunsystemet och kroppens egna produktion av insulin. Ju tidigare efter diagnos en deltagare går in i studien, desto mer av den egna insulinproduktionen finns kvar att rädda.

Du kan vara med om du:

har fått diagnosen typ 1-diabetes inom de senaste 6 månaderna

  • är i åldern 12 - 30 år
  • bor i närheten av Linköping
  • Tidigare läkemedelsstudier i en stor grupp nyinsjuknade barn med typ 1-diabetes har visat att behandling med GAD-alum (Diamyd) har en god säkerhetsprofil.

Så här går det till:

Läkaren undersöker dig och tar blodprov för att se om du har vissa antikroppar och egen insulinproduktion kvar att rädda.

Om provresultaten tillåter, får du först börja äta D-vitamin och en månad senare får du en injektion av GAD-alum i en lymfkörtel i ljumsken av en erfaren specialist. Du får totalt tre injektioner GAD-alum, med en månads mellanrum och D-vitaminet ska ätas i totalt fyra månader. Du träffar din läkare regelbundet som kontrollerar att du mår bra under studiens gång. Alla som är med i läkemedelsstudien får aktivt studieläkemedel. Det är frivilligt att vara med, det kostar inget att delta och du kan när som helst avbryta studien.

Är du intresserad?

Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig.
Professor Johnny Ludvigsson, sponsor och huvudansvarig, DIAGNODE:
johnny [dot] ludvigsson [at] liu [dot] se

Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse och förbinder dig inte att delta i studien. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt
deltagande. De uppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.