Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Targ Elgzyri

Diabetiska fotsår och kärkirurgisk åtgärd

Targ Elgzyri är diabetesläkare och forskare. I sitt avhandlingsarbete har han undersökt hur läkningen av fotsår hos diabetespatienter påverkas beroende på vad som görs för att förbättra prognosen. Här skriver han själv om sitt avhandlingsarbete.

Syftet med de fyra delarbeten som presenteras i denna avhandling var att studera dels utfall av fotsår samt identifiera faktorer relaterade till utfall och dels risken för att utveckla nya sår efter läkning av tidigare sår hos patienter med diabetes, fotsår och uttalad perifer kärlsjukdom.
Patienter med diabetes och fotsår med ett systoliskt tåtryck <45 mmHg eller ett ankeltryck <80 mmHg som uppsökte och behandlades av ett multidisciplinärt diabetes-fotteam behandlades enligt ett vårdprogram.
Alla patienter följdes upp kontinuerligt till läkning eller död oberoende av kärlkirurgisk åtgärd (revaskularisering).

Trettiosex procent av patienterna läkte primärt, 16% efter mindre amputation (amputation genom eller nedom fotleden), 13% efter större amputation (amputation ovanför fotleden) och 27% dog oläkta.
Hos patienter utan revaskularisering, läkte 38% primärt, 12% läkte efter mindre amputation, 17% läkte efter större amputation och 33% dog oläkta.
Samsjuklighet, svårighetsgraden av perifer kärlsjukdom och graden av sårskada var starkt relaterade till sämre sårläkning oavsett revaskularisering. Tiden från ankomsten till diabetes-fotteamet till revaskularisering var också relaterad till sannolikheten för läkning utan större amputation.

Efter läkning av tidigare sår, utvecklade 34% nya sår på samma fot inom
observationstiden. Tjugotvå procent av patienter som utvecklade nya sår
genomgick en amputation innan de nya såren läkte. Lägre grad av maximal sårskada som förelåg för det tidigare såret, och öppen rekonstruktiv kärlkirurgi, var relaterad till lägre risk för utveckling av nya sår. Patienter med diabetes och fotsår orsakat av nedsatt cirkulation hade en medianöverlevnad på 33 månader.

Sammanfattningsvis visar denna avhandling att hos patienter med diabetes och fotsår orsakat av nedsatt cirkulation är sannolikheten för sårläkning starkt relaterad till samsjuklighet, graden av sårskada, och svårighetsgraden av perifer kärlsjukdom.
Resultatet visar också att fotsår orsakat av nedsatt cirkulation hos patienter med diabetes som inte är tillgängliga för revaskularisering kan läka utan större amputation. Vid nedsatt perifer cirkulation är, förutom revaskularisering, tiden till revaskularisering också viktig för sårläkning utan större amputation.
Efter sårläkning, har dessa patienter hög risk för att utveckla nya sår. Graden av tidigare sårskada och rekonstruktiv kärlkirurgi påverkade risken för utveckling av nya sår.

Text: Targ Elgzyri

Länk till avhandlingen