Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sofia Gerward

Dålig ekonomi och ensamboende ökar risken att dö

Den som är ogift och har låg inkomst samt bor i ett socioekonomiskt belastat område löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt. Dessutom att dö inom kort tid efter infarkten.

Det visar Sofia Gerward, Kardiologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö, i sin doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet.

Når inte riskindividerna

Hon har i arbetet med sin avhandling, studerat förekomsten av kranskärlsjukdom och hjärtinfarkt i Malmö samt korttidsdöendet, de som avlider direkt utanför sjukhuset eller inom 28 dagar i relation till socioekonomiska faktorer.
- Vi når i dag inte riskindividerna som har snabbt insjuknande och som dör utanför sjukhuset med förebyggande åtgärder, säger hon.

Dör utanför sjukhuset

I västvärlden sker nu mellan 50-70 procent av alla dödsfall i kranskärlssjukdom utanför sjukhus. Även om dödligheten i hjärtinfarkt totalt sett har sjunkit under de senaste 20 åren, har den förbättrats. Mest för dem som hinner in till sjukhus. Risken för dibetespatienter att dö i hjärt- kärlsjukdomar är avsevärt ökad.
- Det beror på den moderna behandlingen av hjärtinfarkt med både kranskärlsingrepp och effektivare mediciner. De som dör utanför sjukhus hinner dock inte ta del av denna vård.

Socioekonomi

Forskningen visar på socioekonomiska skillnader bland dem som dör utanför sjukhus. Den som är ogift, skild eller änkling löper ökad risk att dö samma dag som sin hjärtinfarkt.
Medan cirka 20 procent av de gifta avled samma dag som sin hjärtinfarkt var siffran 30-40 procent i de övriga civilståndsgrupperna.
Siffrorna gäller sedan hänsyn tagits till personens livsstil, exempelvis rökning, diabetes och övervikt.

Låg inkomst

Individer med låg inkomst löper ökad risk att dö i hjärtinfarkt utanför sjukhus. Män under 75 år boendes i låga socioekonomiska områden som har t till exempel hög arbetslöshet, har ökad risk att dö inom 28 dagar efter sin hjärtinfarkt.   
 

Sökt vård

Bland dem som dog utanför sjukhus hade cirka 65 procent varit i kontakt med någon vårdinrättning. Andelen var något högre bland de med låg inkomst. Många hade besökt vårdinrättningar som normalt inte behandlar hjärtsjukdomar.
- Vi måste bli bättre på att identifiera riskindivider för plötslig hjärtdöd och intensifiera det förebyggande arbetet hos dessa, slår Sofia Gerward fast.

Bra hjärtsjukvård

Hon är mån om att framhålla att hjärtsjukvården är bra. Hennes forskning visar att alla får samma goda omsorgsfulla vård på sjukhuset i Malmö oavsett i vilken del av staden de bor.
Sofia Gerward disputerar den 17 september. Hon fortsätter sitt arbete med att vidareutbilda sig inom kardiologi och hoppas kunna fortsätta sin forskning.

Sofia Gerwards avhandling heter: Coronary heart disease incidence and short-term case fatility in relation to socio-economic circumstances – epidemiological and clinical aspects.

Text: Hans-Göran Boklund, pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus i Malmö