Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Vaccin mot typ 1 diabetes inom tjugo år"

Diabetesstiftelsen i Storbritannien, Diabetes UK, har inlett ett samarbete med livsmedelskedjan Tesco, sedan Tesco beslutat samla in och skänka 10 miljoner pund, motsvarande över 100 miljoner svenska kronor till forskning om typ 1 diabetes.
Inom 20 år tror man sig ha ett vaccin inom räckhåll.

Dr Alasdair Rankin, forskningschef vid Diabetes UK, säger i ett uttalande att han tror att ambitionen att ta fram ett vaccin mot den autoimmuna sjukdomen typ 1 diabetes inom 20 år är realistisk. Det vore i så fall det största enskilda genombrottet i diabetesforskningen sedan upptäckten av insulinet för drygt 90 år sedan.
- Vi tenderar att tro att typ 1 diabetes är oundvikligt, men finns en stor övertygelse inom forskarsamhället att det arbete som görs i dag banar väg för en framtid där typ 1 diabetes kan stoppas, säger Alasdair Rankin.
Han tillägger att detta naturligtvis inte kommer att ske över en natt.
- Det är troligt att de första vaccinerna kommer att göra det möjligt att skjuta på insjuknandet i typ 1 diabetes, snarare än att helt förhindra det. Vi vet, att om människor som utvecklar typ 1 diabetes behandlas tidigt med ett vaccin kan det bidra till att lättare hantera deras situation och förbättrad hälsa i långa loppet.

Ökad förståelse för immunsystemet
Forskare världen över har de senaste decennierna identifierat en lång lista av tänkbara mål för behandling inom olika delar av immunsystemet. Många behandlingsmetoder som redan genomgått kliniska prövningar utan större framgång, skulle enligt Diabetes UK emellertid kunna vara användbara när det gäller att minska komplikationer, och möjligen även skjuta upp tidpunkten för när det till slut blir nödvändigt att tillföra insulin.

Till följd av den ökade förståelsen för hur immunsystemet fungerar när det gäller diabetes, är förhoppningarna stora på nya behandlingsmetoder.
- Även om vi står inför stora utmaningar, är har jag verkligen stora förhoppningar om att vi med detta stora tillskott av kapital som samarbetet med Tesco innebär, kommer att kunna ta fram ett vaccin som kan förhindra typ 1 diabetes, redan under den första halvan av detta århundrade, säger Rankin.

Pengarna som livsmedelskedjan Tesco ska skänka samlar de in med hjälp av sina kunder och samarbetspartners genom insamlingar, donationer, och ideellt arbete.

Diabetessjukdomarna är det snabbast växande hotet mot hälsan i Storbritannien. Tre miljoner människor har någon form av diabetes, sju miljoner vuxna löper hög risk att insjukna. Varje år dör 24 000 människor i Storbritannien för tidig död till följd av diabetessjukdomar.

Källa: Pressmeddelande från Diabetes UK:

Så arbetar vi med pressmeddelanden

På diabetesportalen.se återpublicerar vi pressmeddelanden från svenska universitet och högskolor. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om innehållet eller bedöma den vetenskapliga kvaliteten utan hänvisar till respektive lärosäte. Undantaget är pressmeddelanden från Lunds universitet. För frågor, mejla redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.