Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Testar kombinationsbehandlingar mot typ 1 diabetes

Det nya Diamyd Medical AB är ett svenskt diabetesbolag med lång historia. Sedan 1994 utvecklar företaget diabetesvaccinet Diamyd och den aktiva substansen GAD för att förhindra, behandla och bota typ 1-diabetes. Nu fortsätter arbetet för att hitta nya behandlingar mot autoimmun diabetes.

Diabetes är en folksjukdom som ökar lavinartat i hela världen. Varje dag dör till exempel fem personer som en direkt följd av sin diabetessjukdom i Sverige, vilket är fem gånger så många som dör i trafiken. Utöver fortsatt utveckling av diabetesvaccinet för typ 1-diabetes ser Diamyd möjligheter att vidga verksamheten inom diabetesområdet.

Finns ingen behandling

Typ 1-diabetes som främst drabbar barn är en autoimmun form av sjukdomen, vilket innebär att kroppens eget immunförsvar bryter ner betacellerna i kroppen som gör insulin och kontrollerar blodsockret. Det finns idag ingen behandling på marknaden mot den autoimmuna processen som orsakar typ 1-diabetes.
Typ 2-diabetes är starkt kopplat till övervikt och ålder, men förekomsten av båda formerna ökar och kryper ner i åldrarna.

Vidga verksamheten

- Totalt bedöms 371 miljoner människor i världen vara drabbade av diabetes och 2030 väntas den siffran ha stigit till 552 miljoner, säger Peter Zerhouni, vd för Diamyd Medical. Vi ska kapitalisera på vår expertis och vårt världsomspännande nätverk inom diabetes för att utvärdera möjligheter att vidga vår verksamhet vad gäller produkter inom hela diabetesområdet. Vi tittar på såväl nya utvecklingsprojekt som färdiga diabetesprodukter och företag.

Liten positiv effekt

Diamyd Medical har i egen regi drivit utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd till globala kliniska prövningar. Resultaten var inte tillräckligt starka, vilket inte är ovanligt inom läkemedelsutveckling, men en liten positiv effekt observerades och den ska nu förstärkas.
- Vi ska dels testa Diamyd i kombination med andra läkemedel för att öka den betacellsbevarande effekten som diabetesvaccinet uppvisat, och dels genom förebyggande behandling med vårt diabetesvaccin försöka förhindra att typ 1-diabetes och annan autoimmun diabetes överhuvudtaget uppstår, säger Peter Zerhouni.

Angrepp från flera håll

Den dominerande hypotesen bland diabetesforskare idag är att nyckeln till att bota typ 1-diabetes är att angripa sjukdomen från flera håll samtidigt genom att kombinera olika läkemedel, alternativt att behandla innan sjukdomen brutit ut.
Kombinationsterapier har till exempel varit avgörande för framstegen inom cancerbehandling under senare år. Många ledande forskare menar också att framtidens behandling av typ 1-diabetes måste involvera ett så kallat autoantigen, såsom GAD , den aktiva substansen i diabetesvaccinet Diamyd.
Vaccinet har fördelen av att vara färdigt för kliniska studier på barn tack vare en god säkerhetsprofil i tidigare kliniska studier och en etablerad tillverkningsprocess.

Forskarinitierade studier

Den fortsatta utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd sker primärt genom forskarinitierade, externt finansierade studier där Diamyd tillhandahåller vaccinet. Två svenska forskarinitierade fas II-studier med Diamyd pågår för närvarande (se länkar nedan).
En studie för att utvärdera om diabetesvaccinet kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen samt en studie där man utvärderar om Diamyd i kombination med relativt höga doser av D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes.

Källa: Pressmeddelande från Diamyd

Läs mer på diabetesportalen

 

Så arbetar vi med pressmeddelanden

På diabetesportalen.se återpublicerar vi pressmeddelanden från svenska universitet och högskolor. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om innehållet eller bedöma den vetenskapliga kvaliteten utan hänvisar till respektive lärosäte. Undantaget är pressmeddelanden från Lunds universitet. För frågor, mejla redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.