Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Plåster istället för piller mot nervsmärtor

Debatt: Ett plåster med det smärtstillande ämnet lidokain stillar nervsmärtor lika bra som tablettbehandling. Dessutom har plåstret avsevärt färre biverkningar.

Jämfört med tabletter, Lyrica (pregabalin), som används vid neuropatiska nervsmärtor i fötter och underben vid diabetes fungerar ett smärtstillande plåster lika bra, enligt en undersökning som presenterades på den nyligen avslutade internationella diabeteskongressen i Wien.

Vanlig diabeteskomplikation
Nervsmärtor är mycket vanliga vid långvarig diabetes. Uppskattningsvis har 30 till 40 procent av alla diabetiker mer eller mindre plågsamma besvär, ofta förekommer de framför allt på kvällar och nätter.
De behandlingar som hittills har stått till buds är tabletter som egentligen används för att förebygga epileptiska anfall men har visat sig fungera också vid diabetesneuropati.

Smärta vid lätt beröring
I den nu presenterade undersökningen jämfördes en av dem, Lyrica, med ett plåster som innehåller den smärtstillande substansen lidokain.
Drygt 200 patienter, såväl typ 1 som typ 2 diabetiker, deltog i undersökningen. För att kunna delta skulle patienterna om de hade haft neuropati i minst tre månader med symtom som brännande eller stickande känslor, svaghet eller smärtsamma reaktioner på lätt beröring, värme och kyla.
I genomsnitt uppgav patienterna att de hade haft nervsmärtor i fem år.

Högst fyra plåster per dygn
Deltagarna delades slumpmässigt in i två lika stora grupper. I plåstergruppen uppmanades patienten att placera plåstret på det ställe där smärtan var som intensivast. Högst fyra plåster per dygn fick användas och de fick inte vara applicerade mer än sammanlagt tolv timmar per dygn.
I gruppen som tog Lyrica-kapslar höjdes dosen vid behov successivt till dess att bästa möjliga smärtstillande effekt var uppnådd.

Lika god effekt
Vid undersökningens start och efter fyra veckor utvärderades behandlingarna av patienterna själva genom att de fyllde i en ofta använd och beprövad smärtskala.
I båda grupperna var den smärtstillande effekten likvärdig. Enligt smärtskalan uppnådde drygt två tredjedelar en minskning med två steg eller fler på skalan, vilket var den målsättning forskarna hade satt upp.

Stor skillnad på biverkningar
När det gäller biverkningar av behandlingarna var skillnaden mellan grupperna desto större.
I Lyrica-gruppen rapporterade mer än en tredjedel, 38 av 105, biverkningar av olika slag vilket också var orsaken till att 23 av dem avbröt behandlingen. De vanligaste biverkningarna av av Lyrica är yrsel och sömnighet.
I plåstergruppen hade 4 av 105 patienter biverkningar. Två av dem avbröt behandlingen, en på grund av hudirritation och en på grund av huvudvärk.

Krävs fler undersökningar
Undersökningen presenterades av det företag som tillverkar plåstret, vilket ännu inte är godkänt för behandling av neuropatiska smärtor.
I en kommentar till MedPage Today säger Nicolaas Schaper, diabetesläkare på universitetssjukhuset i Maastricht, Holland, att undersökningen är intressant men att den har flera brister. Bland annat att studieperioden på fyra veckor är för kort.
- Det behövs fler undersökningar för att vara säker på om resultaten håller, menade Nicolaas Schaper

Text: Tord Ajanki

Länk till sammanfattning av undersökningen:

Övriga källor: MedPage Today