Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt diabetesprojekt för Diamyd

Diamyd Medical, som äger diabetesvaccinet GAD, har slutit ett nytt licensavtal med University of California i Los Angeles. Avtalet avser ett patent på terapeutisk användning av GABA (gammaaminosmörsyra) i kombination med GAD vid typ 1-diabetes och andra inflammatoriska tillstånd som vid typ 2-diabetes, metabolt syndrom och ledgångsreumatism.

Bland annat omfattas en patentansökan på kombinationsterapi med GABA och GAD som är den aktiva substansen i bolagets diabetesvaccin Diamyd.
Forskare vid universitetet i Kalifornien har visat att GABA i kombination med GAD verkar synergistiskt i en djurmodell av typ 1-diabetes och GABA ensamt kan förbättra typ 2-diabetes och ledgångsreumatism.

Både typ 1 och typ 2 diabetes

Förutom att vara en viktig signalsubstans i centrala nervsystemet anses GABA ha en antiinflammatorisk effekt och kunna öka insulinkänsligheten. GABA och GABA-agonister har därmed potentiell tillämpning vid inflammationsrelaterade sjukdomar, som till exempel både typ 1-diabetes och typ 2-diabetes, metabolt syndrom och ledgångsreumatism.

Angrepp från flera håll

Den dominerande hypotesen bland diabetesforskare idag är att nyckeln till att bota typ 1-diabetes är angripa sjukdomen från flera håll samtidigt, genom att kombinera olika läkemedel alternativt behandla innan sjukdomen brutit ut.
Kombinationsterapier har till exempel varit avgörande för framstegen inom cancerbehandling under senare år. Många, kanske flertalet, ledande forskare menar också att framtidens behandling av typ 1-diabetes måste involvera ett så kallat autoantigen, såsom GAD som är den aktiva substansen i bolagets diabetesvaccin Diamyd®.
I den fortsatta utvecklingen av diabetesvaccinet fokuserar bolaget därför på att kombinera behandling med Diamyd med andra läkemedel och/eller behandla tidigare i sjukdomsprocessen för att uppnå en stark betacellsbevarande effekt.

Förlängd cellöverlevnad

Jide Tian och Daniel Kaufman vid Department of Molecular & Medical Pharmacology på UCLA, liksom andra forskare vid andra institutioner, har visat att aktivering av GABA-receptorer på vita blodkroppar kan förhindra utveckling av typ 1-diabetes, insulinresistens och ledgångsreumatism i djurmodeller.
Kombinationsterapi med GABA och GAD har visat sig verka synergistiskt och till exempel förlänga överlevnaden av transplanterade insulinproducerande betaceller vid typ 1-diabetes i djurmodell. Därför är det relevant att undersöka huruvida GABA behandling kan förstärka den betacellsbevarande effekten av bolagets GAD-baserade diabetesvaccin på ett sådant sätt att marknadsgodkännande för diabetesvaccinet kan erhållas.

Försök med kombinationer

Två svenska forskarinitierade fas II-studier med Diamyd pågår för närvarande.
I februari 2013 startade en klinisk studie vid namn DIABGAD-1, där man kombinerar diabetesvaccinet Diamyd® med relativt höga doser av D-vitamin och det inflammationsdämpande läkemedlet ibuprofen (se länk nedan).
Syftet med behandlingen är att bevara kroppens egen förmåga att producera insulin och kontrollera blodsockret hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. Cirka en tredjedel av de planerade 60 deltagarna i studien har redan rekryterats.

In tidigare i sjukdomsprocessen

Sedan tidigare pågår en studie för att utvärdera om Diamyd kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen, DiAPREV-IT. Studien omfattar 50 barn från fyra års ålder och fullrekryterades 2012 (se länk nedan).
De första resultaten beräknas kunna sammanställas tre år efter att den sista deltagaren inkluderats, och därmed presenteras 2015.

Källa: Pressmeddelande från Diamyd Medical

Läs mer på diabetesportalen.se

 

Så arbetar vi med pressmeddelanden

På diabetesportalen.se återpublicerar vi pressmeddelanden från svenska universitet och högskolor. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om innehållet eller bedöma den vetenskapliga kvaliteten utan hänvisar till respektive lärosäte. Undantaget är pressmeddelanden från Lunds universitet. För frågor, mejla redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.