Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya sätt att behålla organ efter trans­plan­ta­tion

Ett problem vid organtransplantationer är risken för avstötning. I en ny avhandling från Lunds universitet prövas motmedel i form av antikroppar och ny molekyl som kallas MCT1-hämmare.

I avhandlingen provades tre olika antikroppar, var för sig eller i kombination, som behandling vid  öcellstransplantation på möss. Denna typ av transplantation syftar till att bota diabetes genom att operera in insulinproducerande celler från en frisk individ i bukspottkörteln.
Behandlingen med en kombination av två eller tre typer av antikroppar var effektivare än behandling med endast en substans. I samband med kombinationsbehandling noterades ingen avstötning under en uppföljningstid på 100 dagar.

Blockerar en receptor

Prov genomfördes även med en ny sorts molekyl, MCT1-hämmare. Molekylen blockerar en receptor på cellytan som i sin tur återverkar på immunförsvarets aktivitetsförmåga. Sju olika varianter av molekylen utvecklades, med målsättningen att hitta en så optimal substans som möjligt. Olika typer av försök utfördes på råttor och möss med delvis positiva resultat. Bland annat var hämmaren effektiv för att förhindra avstötning av hjärta och hudtransplantat på råttor.

Testas på människa

En av antikropparna som undersöktes i avhandlingen har senare, utanför ramen för avhandlingen, även testats på människa. Försök pågår nu i kombination med andra immunhämmande läkemedel som används vid transplantation.

Text: Björn Martinsson


Texten är tidigare publicerad på institutionen för klinska vetenskaper i Malmös hemsida, Lunds universitet.