Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya rön visar att apoA-I har insulinliknande effekt

En forskargrupp vid Lunds universitets Diabetescentrum har visat att proteinet apoA-I har liknande effekt på upptaget av glukos i blodet som insulin. Gruppen har även lyckats identifiera den aktiva delen av apoA-I, vilket på sikt kan leda till nya läkemedel.

Forskargruppen har under lång tid studerat proteinet apoA-I som utgör en viktig del av HDL (sk “goda kolesterolet”) som cirkulerar i blodet och bidrar till förbättrade kolesterolnivåer. De senaste årens forskning har även kunnat visa att apoA-I kan påverka muskelcellerna att ta upp glukos (socker) från blodet, på ett sätt som motsvarar insulin.

Hjärt-kärlsjukdomar
Insulin stimulerar kroppens celler att ta upp glukos från blodet efter en måltid genom att från cellens insida tillföra glukostransporterande proteiner till cellens vägg och på så vis skapa en passage specifik för glukoset. För höga halter av glukos i blodet kan leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.
Gruppens fynd gör nu alltså gällande att proteinet apoA-I kan ha samma effekt på glukosupptaget i muskelvävnad som insulin.
- Vi har viss kunskap om hur apoA-I påverkar cellen men hoppas att kunna identifiera receptorn som medierar signalen, säger Jens Lagerstedt som lett studien.
Hur HDL påverkar upptag av glukos
Forskarna har studerat hur HDL-partiklar påverkar upptaget av glukos med fokus på den diskformade varianten (prebeta-HDL eller om man talar bioteknologiska termer, “nanodiskar”). HDL-partiklarna har skapats genom bakteriell produktion och upprening av mänskligt apoA-I följt av formering av HDL-partiklar av definierade storlekar genom inbindning av fosfolipider. Dessa användes därefter för att undersöka hur muskelceller (sk myotuber) och dissekerade muskelfibrer påverkades av partiklarna med avseende på förflyttning av de glukostransporterande proteinerna till cellväggen och upptag av glukos.

Identifierat de aktiva aminosyrorna
Dessutom har man kommit fram till vilken del av apoA-I det är som bidrar till det ökade glukosupptaget i muskeln. ApoA-I består av 243 aminosyror och i sina studier har man funnit att det är de 54 sista aminosyrorna som tillsammans utgör den peptid som står för aktiviteten.
- Det ger oss möjligheten att kunna framställa större mängder av peptiden på syntetisk väg och att på ett mer riktat sätt utforska möjliga behandlingsalternativ, förklarar Jens Lagerstedt.
I syfte att uppnå ytterligare förbättringar ska man fortsätta att optimera peptiden och studera effekten av glukosupptaget i muskel- och fettceller.
 
De nya rönen publicerades i Journal of Lipid Research.

Sara Liedholm