Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny TEDDY-studie: Diabetesgåtan fortsätter gäcka forskarna

En av de huvudmisstänkta orsakerna till att processen mot autoimmunitet och typ 1 diabetes triggas igång har i många år varit virusinfektioner. En ny studie kunde dock inte bekräfta något samband.

Två grupper av barn i TEDDY-undersökningen (se länkar nedan) har jämförts. Dels de som har utvecklat antikroppar vilka är ett tecken på att kroppens immunsystem har börjat angripa de insulinproducerande betacellerna. Dels barn som inte har antikroppar i blodet men i övrigt har samma genetiska risk för typ 1 diabetes.

Varslar om insjuknande

Långt innan diagnos, ibland flera år innan, kan processen mot ett insjuknande i typ 1 diabetes följas då antikroppar börjar uppträda i blodet. De är ett tecken på att kroppens immunsystem har börjat angripa de insulinproducerande betacellerna.
- Ja, vi kan förutsäga att ett barn kommer att insjukna, ju fler antikroppar barnet har desto större är risken. Vi kan följa processen men vi kan inte stoppa den, säger Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning och ledare för den svenska delen av TEDDY-undersökningen.

Letar miljöfaktorer

TEDDY:s främsta målsättning är att identifiera faktorer i miljön som startar den autoimmuna sjukdomsprocess vilken kan resultera i typ 1 diabetes. Långt innan diagnos, ibland flera år innan, kan processen följas genom att analysera förekomsten av antikroppar.
Deltagande i TEDDY innebär regelbundna besök på särskilda TEDDY-mottagningar för provtagningar.

Ingen skillnad

Proverna som analyserats i den nu publicerade undersökningen kommer från de 355 TEDDY-barn som har utvecklat antikroppar, av dem har 86 insjuknat i typ 1 diabetes. Proverna har jämförts med prover från barn som inte har antikroppar. Forskarna har letat efter tecken på genomgångna virusinfektioner, såväl mag- som luftvägsinfektioner samt episoder av feber. Tillgång till insamlade prover såväl före som efter uppkomsten av antikroppar gör jämförelsen möjlig. Frågeställningen var om det var vanligare med antikroppar bland barn som hade varit mer infekterade.
- Resultatet gav inget stöd för det. Det var inte någon skillnad mellan de båda grupperna, säger Åke Lernmark och tillägger.

Undermåligt immunsvar

- Vi fortsätter dock att leta. Alternativa metoder att upptäcka ännu inte kända virus i TEDDY barnens prover bearbetas nu på ett laboratorium i Houston, Texas.
En intressant iakttagelse gjordes när proverna analyserades. Barn som hade haft fler feberepisoder hade en lägre risk.
- Feber hos barn skulle kunna betyda att immunsvaret har varit adekvat. De barn som senare utvecklat autoantikroppar skulle kunna ha haft ett undermåligt immunsvar på en infektion. Den iakttagelsen ska vi följa upp, säger Åke Lernmark.

Text: Tord Ajanki

Mer om TEDDY på diabetesportalen.se

Film där Åke Lernmark, professor och forskningsledare, berättar om TEDDY-studien