Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny studie: 10 000 skånska barn erbjuds test för tre autoimmuna sjukdomar

Foto av ett blodprov.
Provtagningsmaterial skickas hem till alla barn som deltar i studien. Om provet är positivt får barnet göra ett kontrollprov. Foto: Petra Olsson

Ett stick i fingret är allt som krävs för att delta i studien Triad, som screenar skånska barn för tre besläktade sjukdomar. En tidig upptäckt av typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit är viktigt för att undvika allvarliga besvär. Målet med studien är att etablera effektiva screeningmetoder för de tre sjukdomarna.

De autoimmuna sjukdomarna typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit är nära besläktade. En del bär på en eller flera av sjukdomarna utan att veta om det. Under hösten skickar forskare vid Lunds universitet ut 10 000 brev till slumpvist utvalda barn i Skåne för medverkan i en studie som ska undersöka hur vanliga dessa sjukdomar är. 

– Sjukdomarna drabbar ofta individer i barnaåren. En tidig upptäckt minskar risken för att få allvarliga komplikationer. Vi hoppas att så många som möjligt ska se värdet av att delta, säger Daniel Agardh, forskningsledare för en forskargrupp inom diabetes och celiaki vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC).

Typ 1-diabetes som inte är behandlad kan leda till ketoacidos, som kan bli livshotande. Ett barn med celiaki som inte får en diagnos och glutenfri mat kan få besvär med benskörhet och en försenad pubertet. Inflammation i sköldkörteln, tyreoidit, kan påverka barns mentala och fysiska utveckling.

Kontaktas av läkare

De familjer som tackar ja till att delta i studien får ett test hemskickat. Barnets blodprov skickas sedan vidare till labbet för en analys. Om forskarna hittar de markörer som associeras med någon av sjukdomarna får barnet göra ett kontrollprov. Forskarna bakom studien har stor erfarenhet av autoantikroppsanalyser för autoimmuna sjukdomar genom en radioaktiv mätmetod som används inom Teddy-studien i Skåne. 

– De barn som visar sig ha markörer för någon av sjukdomarna kontaktas av studiens läkare för vidare konsultering, säger Daniel Agardh, överläkare och vetenskapligt ansvarig för Triad-studien.

Robot gör analyser

Blodproverna kommer även att analyseras av roboten Hamilton, som finns på Clinical Research Centre (CRC) i Malmö. Hamilton har kapacitet att analysera flera olika autoantikroppar samtidigt och mycket snabbare än med beprövade mätmetoder. Analyserna som har gjorts med traditionella metoder kommer att jämföras med Hamiltons analyser för att se om resultaten stämmer överens.

– En viktig del av vår studie är att undersöka genomförbarheten av större screeningprogram. Om det visar sig att Hamilton gör analyserna på ett säkert och effektivt sätt vill vi använda roboten för att göra större studier där vi screenar för de tre sjukdomarna, säger Daniel Agardh.

Triad-studien är en del av diabetesprojektet Diaunion, som finansieras av EU. Diaunion är ett forskningssamarbete mellan Sverige och Danmark kring behandling och prevention av typ 1-diabetes. Danska forskarkollegor kommer att genomföra analyser av redan insamlade prover från danska barn parallellt med studierna i Skåne.

– Vi ser det här som ett embryo till ett fortsatt samarbete mellan forskare i Öresundsregionen. Det är viktigt att vi får mer kunskap för att hitta sätt att förebygga och bota sjukdomarna, säger Daniel Agardh. 

Forskningsprojektet Triad

Screeningstudien Triad är ett delprojekt inom Diaunion, ett forskningssamarbete mellan Sverige och Danmark. Diaunion är ett europeiskt territoriellt samarbete som finansieras av EU, även kallat Interreg.

Den svenska delen av Triad bjuder in 10 000 slumpvist utvalda barn i Skåne att skicka in blodprover för analys av tre autoimmuna sjukdomar. Barnen som bjuds in via brev att medverka befinner sig i åldersspannet 7-8 år och 14-15 år.

Parallellt med den framåtblickande, prospektiva, studien i Sverige pågår retrospektiva studier av redan insamlade blodprover i Danmark. Målet med projektet är att undersöka genomförbarheten av screeningprogram för de tre sjukdomarna.
 

Titta in i roboten och se hur det ser ut när Hamilton arbetar. Film: Rasmus Bennet
Foto av Daniel Agardh.

Kontakt

Daniel Agardh, adjungerad professor och forskargruppschef inom diabetes och celiaki

+46 768 87 03 87

daniel [dot] agardh [at] med [dot] lu [dot] se

 

Fakta om antikroppar och autoantikroppar

Antikroppar i blodet är ett tecken på att kroppen reagerat på ett främmande virus eller bakterier. Autoantikroppar är vanliga antikroppar som angriper kroppens egna vävnader i stället för att rikta sig mot en främmande inkräktare. Vid autoimmuna sjukdomar som typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit angriper immunsystemet den egna kroppen.