Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mammas fetmaoperation räddar barnens framtida hälsa

Jämförelsen av syskon som föddes före respektive efter mammans fetmkirurgi visar stora skillnader i riskprofil för barnens framtida hälsa, till exempel för typ 2 diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.

- När fostret inte har exponerats för den skadliga miljö livmodern hos en fet kvinna är ser vi en dramatisk och långvarig skillnad för fetma och störningar av ämnesomsättningen, säger Picard Marceau från Laval University i Quebec, Kanada till Diabetes in Control.

Före och efter
Han och hans forskargrupp har studerat kvinnor som mellan två födslar opererat sig för fetma. Sedan har de jämfört hälsotillståndet hos de barn som föddes före med dem som föddes efter fetmaoperationen.

Botar diabetes
Totalt ingick 49 kvinnor i undersökningen. 79 barn var födde före operationen, deras medelålder idag är nästan 19 år, och 73 barn var födda efter operationen, medelåldern idag drygt tio år.
Fetmaoperationer är den mest effektiva behandlingen vid sjuklig fetma. Viktminskningen blir mycket stor och många rubbningar i ämnesomsättningen normaliseras. Till exempel botas många fall av typ 2 diabetes.

En tredjedel av kroppsvikten
Kvinnorna i den nu publicerade undersökningen förlorade i genomsnitt mer än en tredjedel av sin kroppsvikt efter ingreppet. Deras BMI föll från 48,5, vilket är liktydigt med sjuklig fetma, till 31,5, de var alltså även efter operationen feta men i avsevärt mindre utsträckning.
Viktnedgången innebar bland annat att deras sockeromsättning och blodfetter förbättrades.

Image name: red-MedRF_28220_02.jpg

Image caption: Miljön i livmodern är viktig för barnets framtida hälsa.

Mindre komplicerad graviditet
Också graviditeterna efter operationen var betydligt mindre komplicerade. Ingen av kvinnorna fick graviditetsdiabetes och ingen hade havandeskapsförgiftning med kramper.
Under graviditeten före ingreppet drabbades tolv kvinnor av diabetes och nio av havandeskapsförgiftning.
 
Än större skillnad för barnen
Skillnaderna för kvinnorna var följaktligen stora men än större var de för deras barn.
Deras födelsevikt var lägre, andelen som vid födelsen vägde för mycket sjönk från 14,8 procent till 1,8 procent.
- Förr rådde man mammorna att nästan göda sina bebisar. Idag vet vi att det inte är bra om de är för tjocka eller ökar i vikt för snabbt, säger Picard Marceau.

Färre feta barn
Och den lägre viktutvecklingen fortsatte när barnen växte upp. Mer än en tredjedel av barnen som var födda före mammans fetmaoperation är själva feta. Efter ingreppet är motsvarande siffra 10,5 procent. Minskningen av andelen barn som är sjukligt feta är 75 procent.

Sundare ämnesomsättning
Insulinresistensen minskade med 30 procent. Blodfetternas sammansättning var bättre, triglyceriderna 20 procent lägre och HDL-kolesterolet, som brukar kallas det goda kolesterolet hade ökat med tolv procent. Så var också olika inflammationsmarkörer.
Enligt de frågeformulär som mammorna fyllde i skilde sig inte barnens matvanor före och efter fetmakirurgin åt nämnvärt mellan det äldre och det yngre syskonet.

Spegel av mammans hälsoläge
- Vad vi ser hos dessa barn är en spegel av mammans ämnesomsättning. Det kirurgin åstadkom hos kvinnan hittar vi nu hos barnen, konstaterar Picard Marceau.
- Fetmakirurgi kan bromsa överföringen av fetma från en generation till nästa, tillägger han.

Text: Tord Ajanki