Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Låg fysisk förmåga bland äldre kopplas till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Ett enkelt test bland personer äldre än 65 år visar att de som har en sämre fysisk funktion löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Detta oberoende av vedertagna riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar som högt blodtryck, blodfettsrubbningar, rökning och diabetes. Testet utvärderar personens normala gånghastighet, balans och hur fort de kan resa sig utan att ta hjälp av händerna.

Det är forskare från Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, USA som i tidskriften Journal of the American Heart Association publicerar resultaten av sin undersökning.

”De klassiska riskfaktorerna för hjärt- kärlsjukdom är inte de samma för äldre som för medelålders personer. Därför behöver vi identifiera icke-traditionella faktorer,” säger forskarna i ett pressmeddelande.

Långtidsstudie på äldre

Studieresultaten kommer från en stor pågående undersökning ”The Atherosclerosis Risk in Communities”. Totalt omfattar den nästan 16.000 personer som rekryterades åren 1987 till 1989 när de var mellan 45 och 64 år. Deltagarna följs regelbundet med såväl telefonintervjuer som kliniska undersökningar.

I den nu publicerade rapporten ingick 5.570 personer vilka i medeltal var 75 år. Deras fysiska förmåga kategoriserades i tre grupper – låg, medel och hög fysisk förmåga. 13 procent tillhörde kategorin låg, 30 procent medel och 57 hade hög prestationsförmåga enligt testet.

Viktigt upprätthålla fysisk funktion

Under studiens åtta år drabbades 930 deltagare av en eller flera hjärt- kärlsjukdomar, vanligast var hjärtsvikt 529 episoder, hjärtinfarkter 386 och stroke 251.

När forskarna jämförde de med hög med de som hade låg prestationsförmåga hade den sistnämnda gruppen 47 procent högre risk att drabbas av åtminstone en episod. För mellangruppen var risken 25 procent högre.

Den ökade risken kvarstod även när forskarna tog hänsyn till vanliga riskfaktorer som högt blodtryck, blodfettsrubbningar och diabetes.

”Vår studie lägger ytterligare bevis till tidigare forskning som visar på vikten av att upprätthålla den fysiska funktionen även vid äldre ålder,” skriver forskarna.

Information om studien

Studiens titel: Physical Function and Subsequent Risk of Cardiovascular Events in Older Adults: The Atherosclerosis Risk in Communities Study

Länk till studien i tidskriften Journal of the American Heart Association