Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur sänker insulin blodsockret


Fråga: Ställer en fråga till redaktionen hur fungerar detta med förhöjt socker i blodet?
Hur går det till när kroppens eget insulin sänker blodsockret i blodet?
Vilka mineraler har med detta att göra?
Kan någon förklara den kemiska processen?

 

Hindrik Mulder, professor i molekylär metabolsism, svarar:
Tack för din fråga som rör den centrala mekanismen som gör att insulin sänker blodglukos och därmed gör det tillgängligt för celler i flera av kroppens nyckelvävnader, såsom skelettmuskulatur och fettväv.
Insulin frisätts till blodet från bukspottskörtelns beta-celler efter måltid när blodglukos stiger efter att ha tagits upp från mag-tarmkanalen. Insulin binder till en specifik receptor eller mottagarprotein på cellers yta. Det leder till att ett transportprotein för glukos anrikas i cellens yttermembran och därmed kan släppa in glukos i cellen. Glukos byggs sedan in i lagringsmolekyler såsom glykogen i muskel eller triglycerider i fett. När kroppen saknar energi kan dessa vävnader återskapa glukos från dessa molekyler. På så vis får hjärnan och andra vitala organ sin energiförsörjning tillgodosedd.
Själva processen när insulin åstadkommer denna effekt är mycket sinnrik. Aktivering av receptorn i membranet leder till en kedjereaktion där allt fler proteiner altiveras och kan hjälpas åt att transportera in glukos i cellen och ta hand om det.
Mineraler har ingen primär roll i dessa processer men de är generellt viktiga för cellers funktion. Om du med mineral menar calcium så behövs det för att insulin skall kunna frisättas. En del av de proteiner som finns i målceller är också beroende av att calcium finns. Zink finns tillsammans med insulin i sekretblåsor i beta-cellen.
Hoppas detta kan hjälpa dig att bättre förstå vad som händer i vår makalösa kropp!