Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Försök att återställa insulinproduktionen

För hundra år sedan, innan upptäckten av insulinet 1921, överlevde en typ 1 diabetiker som bäst något eller några år. Idag, tack vare stora medicinska och tekniska framsteg, kan ingen säga hur länge en diabetiker överlever. Dessutom, inte så få av de verkliga veteranerna gör det utan komplikationer.
På Joslin Diabetes Center vid Harvard Medical School, Boston, USA, följs veteranerna just med fokus på avsaknaden av komplikationer. Förhoppningen är att hos dem hitta ledtrådar till hur följdsjukdomarna kan förebyggas eller helt förhindras hos de andra, dem som drabbas.

Joslin Diabetes Center har sedan 1948 delat ut medaljer till och studerat de som då hade haft typ 1 diabetes länge. De började med en 25-årsmedalj i den så kallade ”medalist study”. Eftersom allt fler lever allt längre har programmet utökats, först med 50 år och nu 75 år.
Joslin medaljstudie är internationell och många länder deltar, inklusive Sverige. Centret rekryterar inte länge deltagare.
Joslin medalist study handlar inte enbart om att uppmuntra diabetes-veteraner. Det handlar framför allt om att studera varför vissa klarar sig så bra utan eller i stort sett utan komplikationer trots lång tid med typ 1 diabetes.

Fungerande insulinproducerande betaceller
En kanske avgörande faktor för veteranerna är, enligt flera, bland andra Joslin-studier, om patienten har kvar fungerande betaceller som utsöndrar kroppseget insulin.
Allt fler undersökningar visar att insulinproduktionen inte helt slås ut hos alla som insjuknar i typ 1 diabetes. Studierna visar också att den egna lilla kvarvarande utsöndringen är mycket värdefull då den fungerar som en utjämnande faktor till det injicerade insulinet. Vid normala eller låga blodsocker utsöndras inget eget kroppseget insulin, det gör det enbart om blodsockret blir för högt. Sjukdomen blir lättare att hantera och risken för framtida komplikationer minskar.

Öka tillväxten – minska celldöden

I en Joslin-studie med 411 deltagare som hade haft typ 1 diabetes i minst 50 år undersöktes om deras insulinproducerande betaceller levde och fortfarande kunde utsöndra insulin (se faktaruta nedan). Forskarna fann att det inte var särskilt ovanligt att veteranerna hade egenproducerat insulin.
De fann även tecken från samtliga av de nio donerade bukspottkörtlarna från avlidna 50+medalister på att det fanns aktiva insulinproducerande betaceller och att de även verkade ha behållit förmågan att kunna dela sig.
- Bevisen på att de insulinproducerande cellerna både växer och dör är betydelsefulla, säger Hillary Keenan, en av forskarna på Joslin Diabetes Center hemsida.
- Om vi kan utveckla metoder för att öka tillväxten och minska celldöden kunde vi kanske bygga upp mer insulinproducerande celler, som behandling eller till och med som ett botemedel, tillägger hon.


Många utan komplikationer
En annan Joslin-studie visar att om sådana metoder utvecklas är förutsättningarna goda för många typ 1 diabetiker, inklusive veteranerna. I den undersökningen hade också deltagarna har haft diabetes i 50 år eller mer. ”Att studera och beskriva de utan komplikationer kan identifiera vilka faktorer det är hos dem som skyddar.” skriver centret.
I studien deltog 351 amerikanska veteraner. Forskarna fokuserade på förekomsten av komplikationer från ögon, njurar, nerver och hjärt- kärlsjukdom.
Av deltagarna hade 42,6 procent inte den sortens ögonpåverkan som skadar synen. 86,9 procent hade ingen njurpåverkan, 39,4 procent inga nervskador och drygt hälften, 51,5 procent, ingen hjärt- kärlsjukdom.
När forskarna studerade de senaste 15 årens blodsockerkontroll kunde de inte se något samband med förekomsten av komplikationer.

Text: Tord Ajanki


Länk till Joslin Diabetes Center (på engelska)
https://www.joslin.org/

Fakta: Tillsammans med insulinutsöndring från betacellerna utsöndras c-peptid. Genom att mäta halten c-peptid i blodbanan får man ett mått på hur stor insulinutsöndringen är. Detta fungerar även på redan insjuknade diabetiker då det injicerade insulinet inte innehåller c-peptid.