Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning som banar väg för hållbara kostrekommendationer

En tallrik med sallad. Foto.
EAT-Lancet-kosten innebär att vi bör äta mer fullkorn, grönsaker, frukt och baljväxter och mindre kött och mejeriprodukter. Foto: iStock/Magda Tymczyj

EAT-Lancet-kosten är en modell för hur det globala livsmedelssystemet ska förhålla sig till planetens begränsningar samtidigt som folksjukdomar som typ 2-diabetes kan förebyggas. Men hur ska vi veta om dieten verkligen fungerar? Genom att studera sju kostindex har ett internationellt forskarlag funnit att två av dem är särskilt bra på att utvärdera följsamhet till kosten. Välfungerande kostindex behövs för att utveckla hållbara näringsrekommendationer.

Inom hälso- och sjukvården används kostindex för att bedöma om en person har ohälsosamma matvanor. Kostindex hjälper även forskare att bedöma hur graden av följsamhet, det vill säga i vilken utsträckning vi följer en viss diet, påverkar hälsan. Tillförlitliga kostindex är av betydelse för att forskare ska dra rätt slutsatser av studier och för att myndigheter ska kunna utveckla hållbara näringsrekommendationer.

EAT-Lancet-kosten innebär bland annat att vi generellt bör äta mer fullkorn, grönsaker, frukt och baljväxter och mindre kött och mejeriprodukter än vad vi gör i dag. Tidigare forskning har visat att hög följsamhet till kosten kan förebygga 54-63 procent av förtida död och minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent.

– Sådana fynd kan ligga till grund för framtida näringsrekommendationer, men i dag finns det ingen konsensus kring hur följsamheten till EAT-Lancet-kosten ska utvärderas och det gör att det är svårt att följa upp effekterna av kosten, säger Anna Stubbendorff, doktorand i nutritionsepidemiologi vid Lunds universitets diabetescentrum som har lett studien som publiceras i tidskriften The Lancet Planetary Health.

Hållbara näringsrekommendationer

Sedan EAT-Lancet-kommissionen publicerade sina rekommendationer 2019 har det utvecklats flera kostindex som kan användas för att utvärdera följsamhet till dieten. Forskarlaget har undersökt hur användbara sju av dessa kostindex är och funnit att två var särskilt bra på att utvärdera följsamhet till kosten.

– Vi behöver tillförlitliga kostindex för att ta fram evidensbaserade näringsrekommendationer som kan leda till att vi förebygger sjukdom och förtida död. Vi har testat olika kostindex på tre befolkningsstudier för att komma fram till vilka index som är bäst på att utvärdera följsamhet till EAT-Lancet-kosten. Studien visar att resultaten skiljer sig mycket åt beroende på vilket index vi använder, säger Daniel Borch Ibsen, forskare i nutritionsepidemiologi vid Steno Diabetes Center i Aarhus som har lett studien.

Två kostindex var bäst

Forskarna har undersökt hur bra kostindexen är på att bedöma följsamheten till kosten i befolkningsstudierna Malmö Kost Cancer (MKC) i Sverige, en motsvarande kohort i Danmark och en befolkningsstudie i Mexiko. De två kostindex som var bäst på detta var Stubbendorff-indexet och Colizzi-indexet. Dessa två index grupperade deltagare i förhållande till kostrekommendationerna på ett konsekvent sätt vid en jämförelse av låg och hög grad av följsamhet till dieten. När dessa index användes för att bedöma följsamheten sågs en minskad risk för förtida dödlighet i tre kohorter, minskad risk för stroke i två kohorter samt lägre växthusutsläpp i MKC, som hade sådan data. Eftersom Anna Stubbendorff har utvecklat Stubbendorff-indexet deltog hon inte i bedömningen av hur användbart hennes kostindex är.

– En önskvärd egenskap hos ett kostindex som bedömer följsamhet till den här kosten ger individer med ett högt intag av den rekommenderande kosten höga poäng och personer med lågt intag låga poäng. Både Stubbendorff-indexet och Colizzi-indexet hade den här egenskapen och var bäst på att bedöma följsamhet till kosten, säger Daniel Borch Ibsen.  

EAT-Lancet-kosten bygger på vetenskap och forskning har visat på hälsofördelar med följsamhet till EAT-Lancet-kosten.  

– Vår tidigare forskning har till exempel visat att personer som hade hög följsamhet till EAT-Lancet-kosten hade lägre risk att utveckla typ 2-diabetes. I våra fortsatta studier planerar vi även att undersöka om det kan finnas nackdelar med dieten för hälsan, till följd av eventuell brist på vitaminer och mineraler, säger Anna Stubbendorff, som är utbildad dietist.

Korta fakta om studien

Ämne: Nutritionsepidemiologi
Forskningsområde: Epidemiologisk forskning
Typ av publicering: Review-artikel publicerad i The Lancet Planetary Health 
Studiedesign: Kvalitativ studie, kvantitativ studie, forskarinitierad studie, registerbaserad studie
Observationsstudie (epidemiologisk): Prospektiv, tvärsnittsstudie, kohortstudie
Antal patienter i studien: 103 576 friska frivilliga, varav 20 973  från MDC, 52 452  från DCH (Danish Diet, Cancer and Health) och 30 151 från MTC (the Mexican Teacher’s Cohort)

Länk till artikeln (thelancet.com)
 

Porträtt av Anna Stubbendorff. Foto.

Kontakt

Anna Stubbendorff, doktorand i nutritionsepidemiologi vid Lunds universitet. Anna Stubbendorff är knuten till det strategiska forskningsområdet EXODIAB.
+46 (0)40 39 13 26
anna [dot] stubbendorff [at] med [dot] lu [dot] se

Anna Stubbendorffs profil i Lunds universitets forskningsportal

En stor del av diabetesforskningen vid Lunds universitet görs inom forskningsmiljön EXODIAB
som är ett strategiskt forskningsområde (SFO) i Sverige. Målet är att utveckla nya behandlingar och läkemedel som kan förhindra eller bota diabetes. Inom EXODIAB studeras även kostvanornas betydelse för hälsan hos personer med och utan diabetes. En viktig målsättning är att utveckla individanpassade kostråd som kan minska risken för fetma och typ 2-diabetes.

EXODIAB på Lunds universitets webbplats
 

Portrait of Daniel Borch Ibsen. Photograph.

Kontakt

Daniel Borch Ibsen är forskare i nutritionsepidemiologi vid Steno Diabetes Center Aarhus och affilierad med Aarhus University och University of Cambridge.
dbi [at] ph [dot] au [dot] dk
 

Deklaration av bindningar

Anna Stubbendorff, Ulrika Ericson och Emily Sonestedt vid Lunds universitet är tre av forskarna som har utvecklat Stubbendorff-indexet, som även kallas för EAT-Lancet indexet. Anna Stubbendorff ingick i gruppen som analyserade kostindexen, men hon deltog inte i den kvalitativa bedömningen av hur användbart Stubbendorff-indexet är. Artikelns övriga författare har inte angett några intressekonflikter.