Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fettsnål mat minskar insulinbehovet

Äter man mycket fett försvåras cellernas upptag av socker. Resultatet blir för höga blodsockervärden som måste kompenseras med mer insulin vilket är en hälsorisk, skriver näringsfysiolog Torwald Åberg.

Diabetes är en sjukdom som påverkas direkt av den mat man äter. Typ 1 diabetes uppkommer genom att de insulinproducerande betacellerna av någon anledning förstörs. Därför måste man spruta insulin för att socker skall tas upp av de olika cellerna i hela kroppen.
Men även maten har betydelse för att man inte skall behöva ge så höga doser av insulin. Det har nämligen visat sig att äter man mycket fett kommer detta att hindra socker för att passera in i de olika cellerna. Det är då det behövs större doser av insulin och ibland hjälper inte ens detta och man får inte ned blodsockervärdena till det normala. Genom att sänka fettintaget kan man också sänka insulindoserna.

Förhöjd insulinnivå

Vid typ 2 diabetes har man till en början egen insulinproduktion men samma sak händer här. Äter man mycket fett hindras socker att ta sig in i cellerna och den egna kroppen ökar sin insulinproduktion.
Genom att mäta socker och insulin i blodet på morgonen före frukost kan man se om man har ett förstadium till typ 2 diabetes.
Är insulinnivån förhöjd bör man ändra sina kostvanor till ett lägre fettintag. Då behöver man inte så mycket insulin och den egna produktionen sjunker.

Utan biverkningar

Våra program på Sabbatsberg har visat detta och vi har hjälpt personer att komma till rätta med sina höga värden.
Ett förhöjt insulin ökar risken för hjärtkärlsjukdom, stroke och även Alzheimer samt en svårare typ 2 diabetes. Då får man ta läkemedel som kan ha svåra biverkningar.
En ändring av kosten är biverkningsfri men man behöver hjälp för att ändra tillräckligt mycket och här kommer politikerna in.

Pedagogiska metoder

På Huddinge sjukhus och på Sabbatsberg utvecklade vi pedagogiska metoder med hjälp av dataprogram för att undervisa i skolan. Vi har nu nått dit hän att vi har gjort försök i en skola med mycket bra resultat.
I fortsättningen behövs vidareutbildning av lärare i den pedagogik vi har skapat och en uppsättning platser för laborationer i ämnet som ger både kunskaper och förståelse för matens betydelse.

Mat efter behov

Ökade resurser till skolorna krävs för att komma igång med denna komplimentering av ämnet idrott och hälsa där kostfrågorna hör hemma på ett naturligt sätt. Då kan behovet av kost och motion för en god hälsa diskuteras samtidigt av samma lärare.
Nu väntar vi bara på att politikerna skall intressera sig för lösningen som man gjort i USA och England. Man måste utreda behovet av utbildningen av lärare och de resurser som krävs samt se över lagstiftning och regelverk. Då kan vi på sikt få en kunnig konsument som väljer mat efter behov och där vi når alla barn från början.

Text: Torwald Åberg


Vill ni veta mer kan ni skriva en rad till torwald [dot] aberg [at] receptum [dot] se

Läs mer på diabetesportalen.se