Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vanligt virus bakom såväl typ 1- som typ 2-diabetes

Brittiska forskare har upptäckt att insulincellerna hos diabetiker ofta är infekterade av ett vanligt magvirus. Sex av tio med typ 1 diabetes och fyra av tio med typ 2 var infekterade. Bland icke-diabetiker långt färre.

Brittiska forskare har upptäckt att insulincellerna hos diabetiker ofta är infekterade av ett vanligt magvirus. Sex av tio med typ 1 diabetes och fyra av tio med typ 2 var infekterade. Bland icke-diabetiker långt färre.

Forskarteam från universiteten i Brighton och Glasgow som undersökt de insulinproducerande betacellerna från avlidna typ 1 och typ 2 diabetiker har funnit att cellerna har varit angripna av en sorts virus som ofta orsakar maginfektioner, så kallade enterovirus.

Hälften hade samma virusinfektion

Av 72 unga nyinsjuknade typ 1 diabetiker som hade avlidit inom ett år efter diagnos hade 44 spår av enterovirus i sina betaceller, det vill säga 61 procent. Bland 50 unga i motsvarande åldrar som inte hade diabetes visade mindre än en procent tecken på virusinfektion i betacellerna.
Av 25 typ 2 diabetiker hade tio, 40 procent, angripna betaceller. Bland friska kontroller i samma åldrar var motsvarande siffra 13 procent.

Även vid typ 2 diabetes

Enterovirus har länge varit en av de huvudmisstänkta utlösarna av det autoimmuna angrepp som ligger bakom typ 1 diabetes. En svårighet har varit att tekniken tills helt nyligen inte varit känslig nog för att spåra virusinfektioner i cellerna.
Att även typ 2 diabetiker oftare än normalt har infekterade betaceller med samma typ av virus är överraskande. Dessutom stärker det nya fyndet resonemanget om att de båda sjukdomarna har många gemensamma drag.

Skillnaden är autoimmuniteten

Forskarteamen tolkar sina resultat som att bland dem som är genetiskt sårbara för en autoimmun reaktion kan angreppet av enterovirus orsaka celldöd, vid typ 1 diabetes är det betacellerna som faller offer.
Vid typ 2 diabetes däremot, som inte är en autoimmun sjukdom, kan virusangreppet försämra cellernas kapacitet att producera insulin. Detta i kombination med de större kraven på insulinproduktion, som är kopplat till övervikt och fetma, orsakar typ 2 diabetes.

Smittar möss med diabetes

I laboratorieexperiment har man visat att närvaron av enterovirus minskar betacellenas kapacitet att frisätta insulin.
Det är också känt från djurförsök att enterovirus kan orsaka diabetes. Till exempel har forskare visat att eneterovirus som de isolerat från en nyinsjuknad typ 1 diabetiker ”smittade” möss med diabetes.

Vaccin är slutmålet

Utseendet på virusinfektionen i betacellerna i den nu presenterade undersökningen var identiskt hos de avlidna typ 1 diabetikerna och typ 2 diabetikerna.
Forskarna tänker sig nu en utveckling i tre steg. Först måste de kunna identifiera exakt vilken eller vilka sorters enterovirus det rör sig om. Det finns över hundra olika sorter.

Detta skulle kunna innebära en drastisk minskning av diabetes.

Sedan kartlägga på vilket sätt viruset påverkar betacellerna och slutligen försöka framställa ett vaccin mot virussorten.
”Detta skulle kunna innebära en drastisk minskning av antalet personer som drabbas av diabetes.” kommenterar Noel Morgan, professor på Peninsula Medical School i Plymouth, Storbritannien.

Text: Tord Ajanki

Undersökningen är publicerad i tidskriften Diabetologia

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)