Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vällingen friad från misstankar

Sedan länge är komjölk till små barn en misstänkt igångsättare av det autoimmuna angrepp som kan leda till typ 1 diabetes. Nu frikänner en stor finsk undersökning helt komjölken. Diabetesrisken ökar inte.

Många faktorer i omgivningen står på de misstänktas lista för att trigga igång immunsystemet mot de insulinproducerande betacellerna. En av dem är sedan länge komjölksproteiner i form av välling eller bröstmjölksersättning till små barn.
Anledningen är att flera undersökningar har pekat på ett samband mellan tidig introduktion av komjölk och typ 1 diabetes.

Noggrann kontroll

I en ny finsk undersökning kunde forskarna vid universitetet i Helsingfors inte finna något som helst samband mellan olika bröstmjölksersättningar och typ 1 diabetes.
Fördelen med studien, jämfört med många andra, är den noggranna kontroll forskargruppen har över vad barnen under det första levnadsåret verkligen åt. Detta gäller i synnerhet de första veckorna i livet vilka ansetts vara särskilt kritiska.

Det första levnadsåret

Bakgrunden är en stor kartläggning i Finland för att spåra allergi mot komjölk som utfördes 1994-1995.
Även den minsta lilla ersättning för bröstmjölk registrerades noggrant under tiden barnen var på BB. Därefter förde barnens föräldrar dagbok över när och hur stor mängd nya matvaror som introducerades under barnets första levnadsår.

Lottades till olika ersättningar

Alla mammor uppmuntrades att amma men 824 barn behövde av olika anledningar bröstmjölksersättning under BB-tiden, till exempel för att mammans bröstmjölk inte räckte till och barnen inte gick upp i vikt som de skulle. Barnen lottades till att få en av tre olika ersättningar.

Tio år senare

När forskarna sedan efter drygt tio år stämde av vad barnen hade ätit under sitt första levnadsår och vilka av dem som hade fått typ 1 diabetes kunde det inte att se något samband. Varken mellan de olika ersättningarna eller bland de barn som enbart hade fått bröstmjölk.
Den statistiskt enda säkra tendensen var tvärtemot att risken för typ 1 diabetes var lägre bland de barn som fått komjölksbaserade ersättningar från mycket tidig ålder.

Komjölksfria BB

”Mycket tidig exponering för komjölk är inte en riskfaktor för typ 1 diabetes, i själva verket kan det minska risken.” skriver forskargruppen.

En tillfällighet eller ett samband.

Vidare konstaterar de att det på finska BB sedan 15 år aktivt arbetats för att ta bort ersättningar som innehåller komjölk. Under samma period har typ 1 diabetes ökat dramatiskt i landet. De senaste 25 åren har det skett en fördubbling. Finland har mest typ 1 diabetes bland barn i världen.
”En tillfällighet eller ett samband, det vet vi inte. För att ta reda på det krävs avsevärt mycket större undersökningar.” skriver forskarna.

Text: Tord Ajanki

Länk till undersökningen i tidskriften European Journal of Nutrition

Senaste nyheter

2019-08-21

Avhandling om kostens betydelse för tarmfloran

Avhandling om kostens betydelse för tarmfloran
2019-08-19

Mutation gjorde oss bättre att tåla modern sockerrik mat

Mutation gjorde oss bättre att tåla modern sockerrik mat
2019-06-14

Hormonutsöndrade celler ändrar funktion vid diabetes

Hormonutsöndrade celler ändrar funktion vid diabetes
2019-06-12

Typ 1-diabetes i fokus

Typ 1-diabetes i fokus
2019-06-10

Immunbehandling fördröjer typ 1-diabetesdiagnos hos personer med hög risk

Immunbehandling fördröjer typ 1-diabetesdiagnos hos personer med hög risk

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)