Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Typ 1 diabetes dubbelt så vanligt om 20 år

Ökningen av antalet barn som insjuknar i typ 1 diabetes fortsätter. Forskare som analyserat data från 22 europeiska länder under de senaste 25 åren konstaterar att den årliga ökningen ligger på drygt tre procent. Forskarna undersökte också det cykliska mönster som uppträder i vissa länder, det vill säga att ökningen är större under återkommande perioder som vara i fyra till sex år.

Undersökningen bygger på data från EURODIAB-registret mellan åren 1989 och 2013. I den nu aktuella rapporten ingår 84 000 barn i åldrarna 0 till 14 år.


- Den stadiga ökningen av insjuknande barn reser krav på ännu större förbättringar från sjukvårdsmyndigheter och sjukvården, manar forskarna i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia.
Uträkningarna visar även på en fördubbling av antalet insjuknanden de kommande 20 åren.
- Och vi måste förbereda oss på att allt fler insjuknar, säger Chris Patterson på Centre for Public Health, Queen's University Belfast, Storbritannien.


- Bättre tekniker för att ta insulin hjälper till att bättre kontrollera blodsockret och på så sätt minska diabeteskomplikationer. Men då krävs det engagerad sjukvårdspersonal för att utbilda, träna och motivera dessa barn så att det får bästa möjliga resultat, säger han i en intervju med Medical News.Avstannande i högriskländer


Ökningen av antalet insjunkade barn är stadig men i länder där typ 1 diabetes sedan länge är ovanligt högt, exempelvis Sverige, Finland och Norge, verkar ökningen ha avstannat.


I en utblick utanför Europa konstaterar författarna att till exempel i Zhejiang-provinsen i Kina, som tidigare haft få fall av typ 1 diabetes hos barn, skedde mellan åren 2007-2013 en mycket snabb årlig ökning på tolv procent. 
Av de 26 centra som har rapporterat in siffror till EURODIAB var det enbart två enheter som inte hade haft någon ökning. Den största årliga ökningen stod Polen för, 6,6 procent. Trots skillnader mellan olika centra blir den totala årliga ökningen av typ 1 diabetes 3,4 procent.Vanligare bland pojkar
Kartläggningen visar också att antalet insjuknade fram till barnent är nio år är likadan för flickor som för pojkar men att den är högre för pojkar i åldrarna 10 till 14 år, 3,3 procent jämfört med flickornas 2,6 procent.


Från fyra av de deltagande centra rapporterades en statistiskt säkerställd topp i insjuknande runt åt 2012.


”Vi har inget riktigt bra svar på varför det vissa år är så mycket vanligare.” skriver forskarna.


För Sveriges del har antalet insjuknanden stadigt ökat i 15 år med undantag av åren 2005 till 2007 då ökningen stannade av. Både Finland (som har den högsta incidensen andelen typ 1 diabetes i världen) och Norge har rapporterat att ökningen har stannat av. I studien deltog för Sveriges del enbart patienter från Stockholms läns landsting och forskarna konstaterar att de med det underlaget inte kunde bekräfta en liknande minskning som Finland och Norge.

Ett epidemiskt cykliskt mönster


I den följande diskussionen tar forskargruppen upp frågan om typ 1 diabets och det registrerade cykliska förloppet med en ökning i insjuknande vart fjärde till sjätte år, ”ett epidemiskt cykliskt mönster”. Frågan är obesvarad men viktig då svaret kan ge en ledtråd till varför typ 1 diabetes bryter ut hos genetiskt benägna barn.


”Någon klar logisk grund har ännu inte förslagits. Klimatfaktorer, virusinfektioner eller andra omgivningsfaktorer har diskuterats vilka skulle kunna förklara det cykliska mönstret. Eftersom autoimmunitet och den gradvisa undergången av betaceller ofta startar långt före diagnos skulle periodiciteten kunna vara ett tecken någon infektionssjukdom som accelerar insjuknandet snarare än att den startar sjukdomsprocessen. Regelbundna cykliska förlopp för infektionssjukdomar är väl kända.” skriver forskarna.

Tord AjankiLänk till undersökningen i tidskriften DiabetologiaTrends and cyclical variation in the incidence of childhood type 1 diabetes in 26 European centres in the 25 year period 1989–2013

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)