Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Två år till klart besked om GAD-vaccinet fungerar

Två stora parallella studier med GAD-vaccin på barn som nyligen insjuknat i typ 1 diabetes startade i våras. Fungerar behandlingen kan världens första diabetesvaccin finnas tillgängligt år 2011.

Den första undersökningen om GAD-vaccinet förmår bromsa eller helt stoppa angreppet på de insulinproducerande betacellerna på nyinsjuknade barn är svensk.
I den ingick 70 barn i åldrarna 10 till 18 år är, hälften fick två injektioner med GAD, hälften placebobehandling, det vill säga sprutorna innehöll inte något aktivt ämne.
diabetesportalen har tidigare rapporterat om resultaten från undersökningen (se länkar nedan) men sammanfattat var effekterna så positiva att forskarna gick vidare med de två nya, större undersökningarna.

Fler än 600 barn

Den ena utförs i USA, den andra i Europa och i vardera undersökningen ska 306 barn vara med. Dessutom ska behandlingen komma in tidigare i sjukdomsförloppet, barnen ska inte ha haft typ 1 diabetes i mer än tre månader.

Johnny Ludvigsson

De nya större undersökningarna ska dessutom testa hur ytterligare två injektioner påverkar resultatet. 102 barn kommer att få fyra GAD-sprutor, det vill säga dubbelt så stor dos.

Kunna dra säkra slutsatser

Femton månader efter att alla deltagare fått den första injektionen ska resultaten analyseras.
- Den första svenska studien visar överraskande goda resultat. Nu ska vi försöka bekräfta dem i två tillräckligt stora undersökningar så att vi kan dra helt säkra slutsatser, säger Johnny Ludvigsson.

Bättre förutsättningar

Han är professor i Linköping och ledare för den första svenska undersökningen. Nu koordinerar han den stora europeiska studien.
- Det är första gången, och vi har försökt i mer än 30 år, som vi har kunnat visa en riktig påverkar på utvecklingen av typ 1 diabetes utan att orsaka biverkningar, tillägger Johnny Ludvigsson som menar att förutsättningarna i de två nya studierna borde vara än mer gynnsamma eftersom vaccinationen ges tidigare i sjukdomsutvecklingen och immunsystemets angrepp på betacellerna då inte hunnit lika långt så att det finns fler celler kvar att rädda.

Första vaccinationerna utförda

I dagsläget är ungefär tio procent av barnen i den europeiska undersökningen rekryterade.
- Den svenska delen av studien kom igång precis före sommaren och vi ligger i startblocken i Holland, England, Tyskland, Frankrike, Finland, Slovenien,
Italien och Spanien. I den parallella fas III-studien i USA har vi redan injicerat de första patienterna, säger Erika Hillborg, klinisk på Diamyd Medical som tillverkar vaccinet.

2010 vet vi

Om allt går enligt planerna kommer 15-månadersresultaten under senare delen av 2010. har behandlingen fallit väl ut ansöker då Diamyd Medical om registrering av GAD-vaccinet som ett läkemedel.
- 2011 kan vi ha världens första diabetesvaccin ute på marknaden, säger Elisabeth Linder, vd för Diamyd Medical.

Text: Tord Ajanki


GAD (glutamic acid decarboxylase) är ett protein som sannolikt drar till sig immunförsvarets angrepp på betacellerna vid typ 1 diabetes. Genom att injicera GAD tror forskarna att betacellerna kamoufleras för immunförsvaret.

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)