Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Storsatsning på forskningscentrum i Umeå

Det nya forskningscentrumet – Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet – ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.

Centrumet kommer att inrikta sig på bred molekylärmedicinsk forskning inom cancersjukdomar, metabola sjukdomar som diabetes, sjukdomar i hjärna och nervsystem, samt allvarliga infektioner. Dessa forskningsområden är erkänt starka vid Umeå universitet. En mycket viktig länk och resurs för dessa forskningsområden är den befolkningsbaserade biobank som finns vid Västerbottens läns landsting, Biobanken norr, som tillsammans med patientdata och information om släktförhållanden, så kallade genealogiska data, ger ett unikt forskningsunderlag.

Karriärtjänster för yngre forskare
Till det nya centrumet bidrar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med totalt upp till 175 miljoner kronor under perioden 2016-2024. Anslaget ska främst gå till karriärtjänster för unga forskare.

– Det är glädjande att Stiftelsen tillsammans med universitetet och regionen kan bygga upp ett centrum för molekylär medicin i Umeå. Stiftelsen har gjort liknade satsningar vid Göteborgs och Lunds universitet. Syftet är att stärka forskningen inom livsvetenskap på ett nationellt plan och skapa centra som kan samverka med Science for Life-laboratoriet i Stockholm-Uppsala för att återföra svensk forskning till en världsledande position inom området, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Samverkan mellan sjukvården och akademin
Vid Umeå universitet finns i dag etablerade excellenta forskningsnätverk inom molekylärmedicin och en lång tradition av så kallad translationell forskning, forskning där sjukdomsproblem som identifieras inom sjukvården blir basen för laboratoriebaserade undersökningar. Denna forskning sker genom nära samverkan mellan universitetet och Västerbottens läns landsting. Tillgången till ett stort biobanksmaterial, avancerade tekniska plattformar och forskningsinfrastrukturer ger det nya centrumet möjlighet att nå den absoluta forskningsfronten inom molekylär medicinsk forskning.

– Vi är mycket glada för att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse väljer att lägga denna långsiktiga satsning i Umeå. Satsningen innebär att vi kan rekrytera unga excellenta forskare och stödja dessa i utvecklingen till ledande forskningsledare inom molekylärmedicin. Eftersom det molekylärmedicinska centrumet i Umeå också ska verka i nära samarbete med övriga planerade molekylärmedicinska centra i Sverige, får vi en rejäl nationell förstärkning av forskningen inom området, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Tydlig koppling till sjukvården

För att garantera att den forskning som bedrivs också får betydelse för patienterna ingår en mycket tydlig koppling till sjukvården i centrumets verksamhet. Utöver medlen från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse kommer Umeå universitet och Västerbottens läns landsting under perioden 2016-2024 gå in med 80 miljoner kronor vardera.
– Det är extremt glädjande att vi får denna möjlighet att stärka forskningen inom universitet och landstinget på områden där vårt samarbete redan idag väcker internationell uppmärksamhet. Forskningsresultaten kommer svårt sjuka patientgrupper tillgodo samtidigt som vi genom denna satsning även får ett fördjupat samarbete med Life Science-industrin, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting.

Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden

Mycket glädjande är att även Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland aviserar att man kommer att stödja satsningen på det nya molekylärmedicinska centrumet.
– För Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland, med sin inriktning på stöd till forskning i norra Sverige, är det utomordentligt glädjande att Umeå universitet nu kommer med i det nationella nätverk, som tack vare Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse etableras inom Life Science. Vi vet att Umeå universitet kommer att utgöra en värdefull nod i detta nätverk, som är en nationell kraftsamling inom molekylär medicin. Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland utlovar stöd till ett post doc-program för Umeå universitet som sitt bidrag till denna satsning, säger Carl Kempe ordförande i Kempestiftelserna och Roger Henriksson, ordförande i Cancerforskningsfonden i Norrland, i ett gemensamt uttalande.

Källa: Pressmeddelande från Umeå universitet

Så arbetar vi med pressmeddelanden

På diabetesportalen.se återpublicerar vi pressmeddelanden från svenska universitet och högskolor. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om innehållet eller bedöma den vetenskapliga kvaliteten utan hänvisar till respektive lärosäte. Undantaget är pressmeddelanden från Lunds universitet. För frågor, mejla redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Senaste nyheter

2020-01-27

Kan vi förhindra glutenintolerans hos barn?

Kan vi förhindra glutenintolerans hos barn?
2020-01-24

Diabetesmedlet som minskar återinsjuknande i hjärtsjukdom

Diabetesmedlet som minskar återinsjuknande i hjärtsjukdom
2020-01-20

Placebo – tankens makt över kroppen

Placebo – tankens makt över kroppen
2020-01-16

Diabetessjukdomen tar aldrig paus

Diabetessjukdomen tar aldrig paus
2020-01-14

Bryggkaffe skyddar mot diabetes typ 2, visar biomarkörer i blodet

Bryggkaffe skyddar mot diabetes typ 2, visar biomarkörer i blodet

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)