Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Statistik visar fortsatt ökad livslängd vid typ 1-diabetes

Nyligen rapporterade forskare att typ 1 diabetiker dör i förtid även om vid bra sockerkontroll. Men - statisken visar också att typ 1 diabetiker lever allt längre och att de knappar in jämfört med personer utan diabetes. Se länkar nedan.

Man ser en större ökning av medellivslängden hos personer med typ 1 diabetes än hos hela befolkningen från 2005 till 2010, och skillnaden i ökande medellivslängd är statistiskt signifikant.

Orsakerna till den ökade medellivslängden hos personer med diabetes typ 1 diabetes från 2005 till 2010 kan vara förbättrad behandling av riskfaktorer, särskilt riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och njursjukdom som blodtryck och blodfetter.
Andra orsaker kan vara förändring av livsstilsfaktorer som BMI, rökning och fysisk aktivitet. Ytterligare orsaker kan vara förbättrad behandling av långtidssocker (HbA1c) med injektionsbehandling eller med insulinpump.
Sjukvårdens organisations för omhändertagande av patienter med typ 1 diabetes bidrar också, såväl sjukhusbaserad slutenvård som öppenvård vid sjukhus inklusive särskilda diabetesteam med läkare och specialutbildade diabetessköterskor.

Begreppet medellivslängd kallas även återstående förväntad livslängd, och beräkning av denna baseras på livslängdstabeller.

Siffror ur Nationella Diabetes Registrets rapport maj 2014-11-12.

Förväntad medellivslängd hos personer med typ 1 diabetes, definierad som personer som har insjuknat i diabetes före 30 år och behandlas med insulin, för olika åldersgrupper från 40-44 år till 65-69 år.
Man ser att medellivslängden har ökat i alla sex åldersgrupperna under 5-årsperioden från 2005 till 2010.

40-44 år
2005-2010 utan diabetes extra år: 33-33 år (ingen skillnad)
2005-2010 med diabetes: 27-29 år det vill säga 2 år extra

45-49 år
2005-2010 utan diabetes: extra år 28-28 år (ingen skillnad)
2005-2010 med diabetes: extra år 23-25 år det vill säga 2 år extra

50-54 år
2005-2010 utan diabetes: extra år 23-24 år (ingen skillnad)
2005-2010 med diabetes: extra år 19-21 år det vill säga 2 år extra

55-59 år
2005-2010 utan diabetes: extra år 19-18 år (ingen skillnad)
2005-2010 med diabetes: extra år 5-16 år det vill säga 1 år extra

60-64 år
2005-2010 utan diabetes: extra år 14-14 år (ingen skillnad)
2005-2010 med diabetes:11-12 år det vill säga 1 år extra
 
65-69 år
2005-2010 utan diabetes: extra år 10-10 år (ingen skillnad)
2005-2010 diabetes: 8-9 år det vill säga 1 år extra

Läs mer på diabetesportalen.se
 

Senaste nyheter

2019-04-24

VIDEO: 75 år med typ 1-diabetes

VIDEO: 75 år med typ 1-diabetes
2019-04-18

Diabetesforskare invald i anrikt sällskap för vetenskapsmän

Diabetesforskare invald i anrikt sällskap för vetenskapsmän
2019-04-17

Screening identifierar högriskbarn

Screening identifierar högriskbarn
2019-04-15

VIDEO: Ska alla träna likadant?

VIDEO: Ska alla träna likadant?
2019-04-13

Om patienten själv får välja

Om patienten själv får välja

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)