Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Övervikt - en trolig länk mellan typ 2- och typ 1-diabetes

Barn som är överviktiga i tioårsåldern löper större risk att senare i livet insjukna i typ 1 diabetes. Förklaringen kan vara att övervikten stressar betacellerna vilket får immunsystemet att angripa dem.

Sambandet stod klart när forskare vid University College i London analyserade viktutvecklingen och typ 1 diabetes bland drygt 11 000 barn som har följts sedan födelsen med kontroller när de var fem, tio och 30 år gamla.

Tjocka tioåringar insjuknar

Forskarna kunde inte finna något samband mellan typ 1 diabetes och födelsevikt eller om barnen hade fått bröstmjölk eller bröstmjölksersättning när de var små. Inte heller deras längdutveckling samt ålder när puberteten började verkar ha spelat någon roll.
Däremot stod sambandet mellan barnens kroppsvikt när de var tio år och insjuknande i typ 1 diabetes senare i livet klart.

Handlar inte om typ 2 diabetes

Av de drygt 11 000 som ingår i undersökningen rapporterar 61 att de har diabetes som kräver insulinbehandling. Detta tolkar forskarna som att det är liktydigt med typ 1 diabetes eftersom typ 2 var mycket ovanligt i Storbritannien bland så unga.
Medelåldern för insjuknandet i gruppen var 16 år.

Ju högre vikt desto större risk

När forskarna jämförde kroppsvikten vid tio års ålder bland dem som hade fått typ 1 diabetes och de som inte insjuknat fann de att ju högre vikt (BMI) barnen hade haft desto större var risken. Sambandet var tydligt, för varje ökning av BMI-talet ökade risken.
Om tioåringarna hade en vikt som klassas som fetma var risken att drabbas av typ 1 diabetes tre gånger högre.

Ökade krav på betacellen

- Våra fynd är ett bevis på att högre BMI i sen barndom är en riskfaktor för att senare utveckla typ 1 diabetes, skriver forskarna.
Förklaringen till sambandet skulle kunna vara att övervikten ställer större krav på betacellerna som måste producera mer insulin cellerna. De som är genetiskt sårbara för en autoimmun reaktion drabbas av typ 1 diabetes därför att de överaktiva betacellerna drar till sig immunförsvarets intresse och angrips.

Uttröttade celler kroknar till sist

Betacellsstressen hos överviktiga, som inte har en ärftlig risk för autoimmunitet, gör att de i stället att de riskerar att insjukna i typ 2 diabetes. Sambandet övervikt och typ 2 diabetes är väl mycket starkt och förklaringen skulle vara att efter en lång tids överaktivitet tröttas betacellerna ut vilket får till följd att deras förmåga att utsöndra insulin försämras.

Övervikt bakom diabetesepidemin bland barn

”Den ökande förekomsten av typ 1 diabetes bland barn, ungdomar och unga vuxna skulle kunna förklaras med att övervikt och fetma blivit allt vanligare i dessa befolkningsgrupper.” konstaterar forskarna.

Text: Tord Ajanki

Undersökningen är publicerad i tidskriften Diabetic Medicine

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)