Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ökad dödlighet vid diabetes trots välreglerat blodsocker

Personer med typ 1-diabetes löper mer än dubbelt så stor risk att dö i förtid – även om de har full kontroll på sin blodsockernivå. Hos patienter med dålig blodsockerkontroll är dödligheten hela åtta till tio gånger högre än hos normalbefolkningen. Det visar en studie som publiceras i New England Journal of Medicine.

I en riksomfattande studie har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, analyserat data från 33 915 svenskar med typ 1-diabetes ur Nationella Diabetesregistret och jämfört med 169 249 slumpvis utvalda personer ur normalbefolkningen.
Enligt studien är risken att dö i förtid mer än dubbelt så stor för personer med typ 1-diabetes jämfört med kontrollgruppen ur normalbefolkningen.

Risk trots god kontroll

Överdödligheten gäller även för patienter som har välreglerade blodsockernivåer.
– Forskare har tidigare ansett att patienter som når god blodsockerkontroll enligt de riktlinjer som finns har låg risk för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet. Vår studie visar att detta inte stämmer. Vi vet inte varför det förhåller sig så här, men en tänkbar orsak är att en del patienter kan ha haft en sämre blodsockerkontroll tidigare i livet, och att det kan ha en fördröjd effekt, säger Marcus Lind, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Höga riktlinjer

En annan orsak kan enligt Marcus Lind vara att riktlinjerna för ett bra blodsockervärde vid typ 1-diabetes ligger betydligt högre än normalbefolkningens genomsnittsvärde.
– Vi vet också att patienter vars medelnivå ligger på en bra nivå ändå kan ha långa perioder med förhöjda värden, och glukosvariationer som inte är normala, säger Marcus Lind.
Under senare år har behandlingen med kolesterol- och blodtryckssänkande mediciner ökat kraftigt. Trots det har överdödligheten enligt studien inte minskat: den var lika hög under studieperiodens sju sista år som under dess sju första.
 

Ännu farligare med höga värden.

Åtta till tio gånger högre risk

Hos patienter med mycket dålig blodsockerkontroll var överdödligheten hela åtta till tio gånger högre än hos normalbefolkningen. En förklaring är att typ 1-diabetes ofta leder till hjärt-kärlsjukdom och/eller andra diabetesrelaterade följdsjukdomar. Hos patienter under 40 år var istället akuta komplikationer på grund av höga och låga blodsockervärden en vanlig dödsorsak.
Njurkomplikation största faran
Störst dödlighet har diabetespatienter med njursjukdom. Vid mycket allvarlig njursjukdom, som kräver dialys, var dödligheten enligt studien mellan 30 och 40 gånger högre än hos normalbefolkningen. Däremot såg Göteborgsforskarna inget samband mellan typ 1-diabetes och överdödlighet i cancer, något som tidigare diskuterats.

Dramatisk förbättring på längre sikt

– Jag vill ändå understryka att ur ett längre tidsperspektiv har risken för att dö eller drabbas av följdsjukdomar på grund av diabetes minskat dramatiskt. Att vi inte ser en fortsatt förbättring under det senaste decenniet kan bero på att den positiva förändring vi sett på blodsockervärden tidigare nu har stagnerat, säger Marcus Lind.

Källa: Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin
Bild: Stockbyte

Länk till artikeln i tidskfriften New England Journal of Medicine

Senaste nyheter

2019-04-24

VIDEO: 75 år med typ 1-diabetes

VIDEO: 75 år med typ 1-diabetes
2019-04-18

Diabetesforskare invald i anrikt sällskap för vetenskapsmän

Diabetesforskare invald i anrikt sällskap för vetenskapsmän
2019-04-17

Screening identifierar högriskbarn

Screening identifierar högriskbarn
2019-04-15

VIDEO: Ska alla träna likadant?

VIDEO: Ska alla träna likadant?
2019-04-13

Om patienten själv får välja

Om patienten själv får välja

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)