Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nya riskgener för typ 1-diabetes allt viktigare

Den kraftiga ökningen av typ 1 diabetes beror på att alltfler barn med lägre genetisk risk drabbas idag. Så var det inte för några decennier sedan. Den mest sannolika förklaringen är att någonting har gjort vår omgivning mer "diabetesframkallande".

Det är forskare från Melbourne Hospital i Australien som har kartlagt den genetiska koden hos 462 barn med typ 1 diabetes som insjuknande mellan åren 1950 och 2005.
I Australien, liksom i många andra länder inklusive Sverige, har typ 1 diabetes bland barn blivit ungefär dubbelt så vanligt under de senaste 20 åren.

Immunförsvarets missriktade angrepp

De undersökta generna tillhör det så kallade HLA-systemet, vilket sedan länge satts i samband med typ 1 diabetes och andra autoimmuna sjukdomar. Det är i HLA-systemet något går fel när kroppens immunförsvar angriper och förstör de egna cellerna.
Vid autoimmun diabetes är det de insulinproducerande cellerna som är målet för attacken, vid andra autoimmuna sjukdomar andra celler.

Arv och miljö i samverkan

Men den snabba ökningen av typ 1 diabetes kan inte förklaras enbart med den genetiska risken. Gener i en befolkning förändras inte nämnvärt på bara några decennier. Förklaringen måste sökas i den ständiga växelverkan mellan gener och miljöfaktorer. När omgivningen förändras påverkas också genernas inflytande.

Mer än en fördubbling med mildare riskvarianter

Den australiska undersökningen visar på snabba och dramatiska förändringar av den genetiska riskprofil barn som insjuknar i typ 1 diabetes hade förr jämfört med idag.
Den i särklass vanligaste genvarianten för typ 1 diabetes skördar fortfarande ungefär lika många offer som för några decennier sedan.
Den stora ökningen av typ 1 diabetes beror på att genkombinationer som tidigare betraktats som mindre riskfyllda idag utför en större risk. Mellan 1950 och 1970 stod de för ungefär 20 procent av alla nya fall. Den andelen har nu mellan 2000 och 2005 ökat till 48 procent.

Omsvängningen började på 80-talet

- Slutsatsen är att barn med riskvarianter som inte skulle ha insjuknat i typ 1 diabetes på 1950- och 60-talen gör det idag, skriver de australiska forskarna och konstaterar att deras resultat stämmer överens med den tendens som också iakttagits på norra halvklotet.
Så har till exempel den svenska undersökningen Bättre Diabetes Diagnos funnit samma förskjutningar i genpanoramat.

Insjuknar allt tidigare

Ett annat fynd i den australiska undersökningen, att barnen insjuknar i allt yngre åldrar, står också det i samklang med resultat från flera andra länder och att det framför allt är barn som inte har den klassiska genetiska högriskprofilen som insjuknar tidigt i livet.
- Detta ger ytterligare stöd för miljöns inflytande, skriver forskaren Leonard Harrison vid Melbourne Hospital.
Enligt undersökningen startade förändringen i genpanoramat i typ 1 diabetes hos barn under 1980-talet och har därefter accelererat.

Skyddande virusinfektioner

Artikelförfattarna tar upp möjliga miljöförändringar vilka kan ligga bakom förskjutningen av genetiska riskprofiler.
Inte oväntat är virusinfektioner högt upp på listan över misstänkta. Så till exempel vårdades förr ofta nyfödda i Australien i stora skötrum under natten. På grund av att virusinfektioner som orsakade diarréer lätt spreds i skötrummen började man istället att låta de nyfödda sova tillsammans med sina mammor.
- Möjligheten att rotavirusinfektioner kan skydda nyfödda mot typ 1 diabetes har stöd i iakttagelser från en djurmodell för typ 1 diabetes, kommenterar de australiska forskarna.

Både minskad som ökad risk

Infektioner med rotavirus anses annars kunna ligga bakom det autoimmuna angreppet och öka risken för typ 1 diabetes men de australiska forskarna betonar att infektionen mycket väl kan ge såväl skydd som ökad risk beroende på när i livet den inträffar.
Den iakttagelsen har gjorts i samma djurmodell för typ 1 diabetes där en infektion med rotavirus under diperioden ger ett skydd men tvärtom ökar risken när ungarna slutat dia.

Text: Tord Ajanki

Den australiska undersökningen är publicerad i tidskriften Diabetes Care

Läs mer på diabetesprotalen.se

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)