Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Forskare i Kanada har för första gången lyckats odla mänskliga blodkärl i laboratorium.
I en studie som publiceras i tidskriften Nature visar forskarna att de med hjälp av odlade kärl även lyckats förhindra att det uppstår förändringar i blodkärlen hos möss.
- Att vi nu kan odla mänskliga blodkärl som organoider från stamceller är banbrytande, säger Josef Penniger som är ansvarig för studien och verksam vid University of British Columbia i Kanada.

Illustration av en blodkärlsorganoid som ska efterlikna mänskliga kapillärer.
Illustration av en blodkärlsorganoid som ska efterlikna mänskliga kapillärer. Bild: IMBA

En organoid är en förenklad, tredimensionell, version av ett organ som skapats från stamceller i laboratoriemiljö. Organoiden efterliknar ett organs egenskaper, och eftersom alla organ i vår kropp står i förbindelse med blodomloppet får nu forskare möjligheter att studera orsaker och nya behandlingsmetoder för en mängd kärlsjukdomar såsom Alzheimers, hjärt-kärlsjukdomar, sårläkningsproblem, stroke, cancer och diabetes.

Fungerar som riktiga blodkärl

Penninger och hans forskarkollegor har inte bara på konstgjord väg lyckats odla fram blodkärlsorganoider som uppvisar samma struktur och funktion som riktiga blodkärl. De har även transplanterat de odlade kärlen till möss och funnit att de fortsatte utvecklas till perfekta mänskliga blodkärl med artärer och kapillärer. De har alltså lyckats utveckla ett funktionsdugligt kärlsystem för människor i en annan djurart.
-    Det som är så spännande med vårt arbete är att vi lyckades göra riktiga mänskliga blodkärl av stamceller. Våra organoider liknar mänskliga kapillärer i stor utsträckning, även på molekylär nivå vilket gör att vi kan använda dem för att studera kärlsjukdomar direkt i mänsklig vävnad, säger studiens försteförfattare Reiner Wimmer, forskare vid Institute of Molecular Biotechnology, i Österike.

Diabetes förtjockar blodkärlen

Uppskattningsvis 420 miljoner människor runt om i världen har diabetes. En följd av diabetes är att blodkärlens sk stödvävnad förtjockas vilket leder till att syre- och näringstillförseln till celler och vävnad kraftigt försämras, vilket i sin tur orsakar en mängd olika hälsoproblem såsom njurskador, hjärtattacker, stroke, blindhet och nervskador som kan leda till amputationer.
Forskarna gick därför vidare och utsatte blodkärlsorganoiderna för en diabetisk miljö.
-    Överraskande nog kunde vi observera en massiv förtjockning av kärlens stödvävnad. Den här typiska förtjockningen av stödvävnaden är slående lik de kärlskador som man ser hos diabetespatienter, säger Wimmer.
Forskarna letade därför efter något kemiskt ämne som skulle kunna blockera förtjocknngen av kärlväggarna. Inga vanliga diabetesläkemedel visade dock någon positiv effekt. Däremot fann de att de genom att blockera ett visst slags enzym i kroppen, sk gamma secretase, kunde förhindra att blodkärlen förtjockades. Forskarna menar att deras upptäckt öppnar för nya sätt att identifiera underliggande orsaker till kärlsjukdomar och kan leda till nya behandlingsmetoder vid diabetes.

"Ger nya möjligheter"

Jan Nilsson, professor i kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet kommenterar studien:

-    Att minska risken hos diabetiker att drabbas av hjärtkärlsjukdom är en av sjukvårdens viktigaste utmaningar idag. Att bygga och studera mänskliga kärl i cellodling ger helt nya möjligheter att förstå sambanden mellan diabetes och hjärtkärlsjukdom. Precis som forskarna i den här rapporten föreslår ger det möjlighet att utveckla nya och bättre läkemedel.

Text: Sara Liedholm

Länk till publikationen:

Human blood vessel organoids as a model of diabetic vasculopathy

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)