Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ju mer socker desto färre vitaminer

Ju mer socker vi äter, desto färre vitaminer och mineraler får vi i oss, visar ny forskning från Lunds universitets Diabetescentrum.

Esther González-Padilla
Esther González-Padilla Photo: Sara Liedholm

Högt intag av socker är kopplat till sjukdomar som karies, fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdomar. I studien har forskarna studerat effekten av tillsatt socker - dvs socker som tillsätts vid framställning eller tillverkning av mat och dryck, inte det socker som finns naturligt i exempelvis frukt, grönsaker och mjölk – i relation till intaget av mikronutrienter i form av vitaminer och mineraler.

Gränserna varierar

Den rekommenderade gränsen för hur mycket tillsatt socker man bör äta varierar mellan olika länder. De Nordiska näringsrekommendationerna som är anpassade för den nordiska befolkningen anger att tillsatt socker bör begränsas till 10 procent av energiintaget (E%). Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), har tidigare ansett att det finns för lite vetenskapliga data för att sätta en övre gräns, men håller nu på att se över sina rekommendationer.

-    Vi har därför studerat vilken betydelse det tillsatta sockret har sett till den totala kostkvaliteten. Tillsatt socker finns inte naturligt i mat och dryck, det tillsätts under matlagningen, tillverkningen eller vid bordet av olika anledningar, och är därför inte nödvändig i vår kost, säger Esther González-Padilla, läkare och doktorand i nutritionsepidemiologi.

Saknas studier på vuxna nordbor

Även om tidigare studier har funnit starka samband mellan ett ökat intag av tillsatt socker och minskat intag av vitaminer och mineraler (samtidigt som konsumtionen av energitäta livsmedel ökat) så saknas studier gjorda på vuxna som bor i de nordiska länderna. Syftet med den här studien har därför varit att undersöka förhållandet i den svenska befolkningen. Studien baseras på insamlad data från två stora befolkningsstudier: Riksmaten vuxna och Malmö Kost Cancer-studien (se nedan).

Hur mycket tillsatt socker varje individ åt uppskattades genom att mäta den totala mängden monosackarider (huvudsakligen glukos och fruktos) och sackaros i kosten som helhet och därefter dra ifrån mängden sockerarter från intag av frukt och bär, fruktjuice och grönsaker (de största källorna till naturligt förekommande socker). Energiintaget som utgjordes av det tillsatta sockret räknades ut och deltagarna delades in i sex grupper utifrån hur stor del av det totala energiintaget som kom från tillsatt socker: mindre än 5%E, 5-7,5 %E, 7,5-10 %E, 10-15 %E, 15-20 %E, eller mer än 20%E.

-    Gränserna har valts för att kunna jämföra resultaten med redan existerande rekommendationer för intag av tillsatt socker, förklarar Esther Gonzáles-Padilla.

Omvänt förhållande

Därefter jämförde de med intaget av nio olika mikronutrienter; kalcium, folat, järn, magnesium, kalium, selen, vitamin C, vitamin D och zink. Forskarna observerade ett omvänt förhållande mellan intaget av tillsatt socker och det dagliga intaget av alla nio vitaminer och mineraler i båda grupperna; ju mer tillsatt socker deltagarna åt, desto mindre vitaminer och mineraler åt de.

-    För att kunna fastställa en övre gräns för intag av tillsatt socker måste intaget av vitaminer och mineraler samtidigt minska betydligt, vilket vi inte kunde se i vår studie. Men även om den här studien inte ensam räcker för att ändra rekommendationerna, är den ett värdefullt bidrag till den samlade vetenskapen som ligger till grund för ändrade kostrekommendationer i framtiden, säger Esther González-Padilla.

Studien publiceras i tidskriften Nutrition & Metabolism.

Om studien

I den nationella undersökningen Riksmaten Vuxna deltog 1797 män och kvinnor mellan 18 och 80 år bosatta i Sverige mellan maj 2010 och juli 2011. Malmö Kost Cancer-studien är en befolkningsstudie bestående av alla män födda mellan 1923 och 1945 och kvinnor födda mellan 1923 och 1950, totalt 12 238 deltagare, bosatta i Malmö perioden mars 1991 - oktober 1996. Tillsammans presenterar dessa två studier information om kostvanor i den svenska vuxna befolkningen över två decennier.

Länk till publikationen:
Association between added sugar intake and micronutrient dilution: a cross-sectional study in two adult Swedish populations

Så arbetar vi med pressmeddelanden

På diabetesportalen.se återpublicerar vi pressmeddelanden från svenska universitet och högskolor. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om innehållet eller bedöma den vetenskapliga kvaliteten utan hänvisar till respektive lärosäte. Undantaget är pressmeddelanden från Lunds universitet. För frågor, mejla redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Senaste nyheter

2020-04-03

Klarare bild av hur blodsockernivå påverkar risker vid typ 1-diabetes

Klarare bild av hur blodsockernivå påverkar risker vid typ 1-diabetes
2020-04-01

25 miljoner till forskning om förebyggande behandlingar mot diabetes och hjärtkärlsjukdom

25 miljoner till forskning om förebyggande behandlingar mot diabetes och hjärtkärlsjukdom
2020-03-30

Flugor kan ge svar om fetma

Flugor kan ge svar om fetma
2020-03-25

Samma proteinplack bakom diabetes och neurologiska sjukdomar

Samma proteinplack bakom diabetes och neurologiska sjukdomar
2020-03-23

Maten och tarmfloran - vad vet vi egentligen?

Maten och tarmfloran - vad vet vi egentligen?

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)