Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Dubbel diabetes blir allt vanligare

Både typ 1 och typ 2 diabetes samtidigt. När de båda sjukdomarna blir allt vanligare ökar också antalet patienter som är dubbelt drabbade.

Eftersom dubbel diabetesdiagnos hos en och samma patient hittills varit ett relativt okänt och outforskat område återstår många frågor att besvara, till exempel hur vanlig den dubbla diagnosen är och vad den innebär för patienten.
På den i dagarna avslutade diabeteskonferensen i USA, American Diabetes Association, presenteras dock flera undersökningar där dubbel diabetes på olika sätt uppmärksammas.

Överraskande många

I en undersökning från Italien och Storbritannien har forskarna sökt kartlägga hur vanlig diagnosen dubbel diabetes blir när man avsikt söker efter särdrag från båda typ 1 och typ 2 diabetes.
Av 101 på varandra följande patienter i åldrarna 15 till 30 år som undersöktes fick 16 procent diagnosen dubbel diabetes. I åldrarna 5 till 15 år var tillståndet än vanligare, 24 procent.
"Vi är verkligen överraskade av att så många är drabbade av dubbel diabetes. Den troliga förklaringen till att den här nya formen av diabetes blir allt vanligare bland unga människor är att alltfler är alltmer överviktiga." skriver undersökningsledaren, professor Paolo Pozzilli från Italien.

Noggrann karaktäristik

Till stöd för den dubbla diagnosen undersökte forskarna om patienterna hade åtminstone antikroppar mot de insulinproducerande betacellerna i blodet. Antikroppar signalerar att det är en autoimmunform form av diabetes, till exempel typ 1 diabetes.
Vidare togs typiska rubbningar i ämnesomsättningen som hör till typ 2 diabetes med i beräkningen, bland andra kroppsvikten och längden, midjemåttet, förhöjt blodtryck, för höga blodfettsnivåer och c-peptid som är ett mått på egen insulinproduktion.

Vanlig blandform

I genomsnitt hade alltså var femte patient mellan 15 och 30 år kännetecken från både typ 1 och typ 2 diabetes. De hade antikroppar som visar att immunsystemet reagerat på betacellerna.
De hade också höga c-peptidnivåer vilket visar att de på grund av insulinresistens måste producera mycket insulin, vilket är typiskt vid typ 2 diabetes.
Även övervikt, högt blodtryck och blodfettsrubbningar hör till bilden av typ 2 diabetes.

Inte bara bland unga

Även bland vuxna finns det patienter med dubbel diabetes. I en undersökning från Turkiet, där 25 kvinnor över 18 år med särdrag från både typ 1 och typ 2 diabetes jämfördes med mer renodlade diabetestyper, fann forskarna tydliga särdrag från båda formerna. Dubbeldiagnosen ligger i mitten av diabetesspektrat.
Samtliga 25 var när de fick diagnosen diabetes överviktiga och tvingades så snabbt som inom två månader börja med insulinbehandling för att kunna hålla blodsockret i schack.

Sämre blodsockerkontroll

Dubbel-diabetesgruppen var äldre än typ 1:orna men yngre än typ 2:orna. De var mer överviktiga än typ 1:orna när de fick diagnosen men inte mer jämfört med typ 2 gruppen.
Bland patienterna med dubbel diabetes hade 91 procent antikroppar men inte i så höga halter som typ 1:orna.
Ett kännetecken i gruppen med dubbel diabetes var att deras blodsockerkontroll var avsevärt mycket sämre, HbA1c låg i genomsnitt på nästan 8,0 procent, jämfört med typ 1 diabetikerna på 7,0 procent och typ 2 diabetikerna på 6,5 procent.

Särskilt hårt drabbade

Vidare var komplikationer från ögon, njurar och nerver avsevärt mycket vanligare bland patienterna med dubbel diabetes. 64 procent var drabbade jämfört med 44 och 47 procent.
"Dessa särskilt hårt drabbade patienter visar på behovet av att klassifikationen i olika diabetestyper görs om och att dubbel diabetes blir en egen grupp." skriver professor Nevin Dinccag från Istanbuls universitet.

Komplex sjukdomsbild

Många frågor återstår att besvara men sannolikt drabbas patienter med dubbel diabetes mer av sin sjukdom eftersom de lättare får komplikationer, både de typiska vid typ 1 diabetes i ögon och njurar, och de typiska vid typ 2 diabetes där framför allt risken för hjärt- och kärlsjukdomar är stor.
Också behandlingen blir mer komplicerad. Kroppen producerar för lite eller inget insulin alls samtidigt som insulinresistens gör att doserna av det injicerade insulinet måste vara avsevärt högre.

Övervikt orsaken

Den gemensamma orsaken till dubbel diabetes är i de allra flesta fall övervikt och fetma. Typ 1:or som ökar kraftigt i vikt riskerar att insjukna också i typ 2. Även de med typ 2 diabetes som fortsätter att öka i vikt kan stressa sina insulinproducerande celler så att risken att de drar till sig immunförsvarets intresse ökar."Det finns ett stort behov av att kartlägga denna form av diabetes såväl vad gäller genetiska, immunologiska och metabola kännetecken." konstaterar Paolo Pozzilli.

Text: Tord Ajanki

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)