Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Diabetes ökar risken för cancer

Det är sedan flera år känt att diabetiker, både typ 1 och typ 2, oftare insjuknar i olika cancerformer än icke-diabetiker. Varför diabetes ökar cancerrisken är inte lika väl kartlagt. Hormonrubbningar är en förklaringsmodell men nu lanserar en amerikansk forskargrupp en ny teori. Det är det höga blodsockret i sig som orsakar skador på arvsmassan. Skador som leder till en sämre förmåga att bekämpa tumörceller.

- Vi har länge känt till sambandet diabetes och cancer. Risken är så mycket som två och en halv gånger större för vissa cancerformer, säger John Termini från cancercentret City of Hope i Los Angeles, USA. Centrets fokus ligger på forskning och behandling av cancer och diabetes.


- Bland de cancerformer som är vanligare bland diabetiker finns tumörer i bukspottkörteln, tjocktarmen, äggstockar, bröst och njurar, förklarar John Termini i en intervju med Science Daily när han ska presentera forskargruppens teori på en konferens i San Diego, USA.
Han är noga med att påpeka att den nya teori som han framför inte kullkastar tidigare förklaringar utan att det är en möjlig ny förklaring.Ineffektivt insulin vid typ 2 diabetes


Den vanligaste av de tidigare teorierna är att det handlar om hormoner. Vid typ 2 diabetes sänker inte kroppens eget insulin blodsockret på ett effektivt sätt. Det är inte ovanligt att en patient med typ 2 diabetes producerar stora mängder insulin, ett tillstånd som kallas för hyperinsulinemi, men det räcker ändå inte tillräckligt på grund av insulinresistens, ett tillstånd där det finns mycket insulin i blodbanan. Problemet är att det inte förmår att ”öppna” muskel- och fettceller så att insulinet inte kan tränga in och sänka den förhöjda sockernivån i blodet.


Den misstänkta kopplingen till cancer är att insulinet, som är ett tillväxthormon, kan stimulera tillväxt av tumörceller.


En annan koppling till typ 2 diabetes är den övervikt som många patienter har. Det är känt att fettvävnaden producerar adipokiner, ett hormon som bidrar till kronisk inflammation och troligen stimulerar tumörtillväxt.

Blodsockret i sig


Den förklaring City of Hope-forskarna nu presenterar handlar inte om hyperinsulinemi som vid typ 2 diabetes och har en större bäring på typ 1 diabetes och cancerrisk.


Det är det höga blodsockret i sig som kan vara orsaken, menar forskargruppen. Den förhöjda sockernivån skadar arvsmassan, skador som dessutom inte repareras lika effektivt som vid normala blodsockernivåer. Resultatet blir ett instabilt DNA och med det en ökad cancerrisk.


Forskarna har experimenterat med cellkulturer och djurmodeller för diabetes och de fann att de misstänkta förändringarna i arvsmassan oftare förekom i diabetiska försöksdjur än i friska motsvarigheter och oftare i celler som utsatts för höga sockernivåer jämfört med normala celler.
- Exponering med höga glukosnivåer påverkade även reparationsförmågan negativt, berättar John Termini.
Flera läkemedel verkar motverka de negativa effekterna förhöjda glukosnivåerna har på arvsmassan. Ett av dem är diabetesmedlet metformin som verkar stimulera DNA-reparationen.


- Vi testar nu detta på diabetiska djurmodeller men har inga färdiga resultat att rapportera, säger John Termini.Forskningen presenterades på American Chemical Societys konferens i augusti 2019 i San Diego, USA.

Text: Tord Ajanki

Senaste nyheter

2020-06-29

Världens fetaste länder

Världens fetaste länder
2020-06-29

Vilket matmönster har du?

Vilket matmönster har du?
2020-06-29

Farliga eller nyttiga

Farliga eller nyttiga
2020-06-29

Ludvigsson och Lernmark i topp bland världens experter på typ 1-diabetes

Ludvigsson och Lernmark i topp bland världens experter på typ 1-diabetes
2020-06-29

Långvariga höga blodsockervärden ökar risken för demens

Långvariga höga blodsockervärden ökar risken för demens

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)