Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Diabetes och droger

Fråga: Det finns mycket information om hur alkohol påverkar kroppen vid diabetes, men hur är det med andra droger?

 

Mozhgan Dorkhan, diabetesläkare och forskare på Lunds universitets Diabetescenter, svarar:
Svaret beror på flera olika faktorer; typ av drog, mängd och det sätt drogen används på. Även andra förhållanden som påverkar kroppen vid diabetes och samtidigt användning av droger inverkar.
Vad gäller användning av opioider (till exempel morfin, heroin, metadon samt substanser framställda på konstgjord väg som används i narkotikaklassade smärtstillande läkemedel) tyder det mesta på att kronisk användning eller beroende leder till ökat intag av sötsaker. Även om det totala födointaget kan minska tillfälligt(hos beroende individer kan det bero på att man hellre spenderar sina pengar på droger än på mat) visar studier att vikten inte minskar.
Man har dragit slutsatsen att det kan bero på att dessa individer får ett större sug efter sötsaker och därmed har ett högt intag av söta födoämnen.
Detta i kombination med en sannolikt mindre grad av fysisk aktivitet kan leda till viktökning samt stegring av blodsockret.
Det finns också klara samband mellan narkotika användning och dålig tandhälsa.

I kliniska studier har man visat att morfinberoende och metadonanvändning orsakar försenat insulinsvar och lätt förhöjt blodsocker efter födointag även hos icke diabetiker, alltså ett tillstånd som liknar typ 2 diabetes.
En studie i USA visade att patienter som behandlades med metadon som del i avgiftningsprogram hade en kraftig förhöjd dödlighet om de samtidigt hade diabetes, vilket i och för sig var också dubbelt så vanlig hos dessa individer jämfört med normal befolkning.

Patienter som genomgår avgiftning med metadon visar en större viktuppgång jämfört med tiden de var beroende, sannolikt till följd av en allmänt bättre livsstil och bättre tillgång till mat.
Därmed har denna grupp större risk att drabbas av övervikt och stegring av blodsockret eller försämring av diabetessjukdomen.

Dessutom finns det en hel del fall av allvarliga komplikationer av diabetes (framför allt hos patienter med typ 1 diabetes) då även en tillfällig användning av droger har påverkat till exempel ungdomarnas förmåga att hantera sin insulinbehandling och därmed hamnat i livshotande tillstånd med kraftigt stegrat blodsockervärden och medvetandeförlust.

I vissa delar av världen verkar det finnas en uppfattning att till exempel opiumrökning kan ha positiva effekter på blodsockret men riktade studier har inte kunnat bevisa att det finns någon sanning i detta.

 

Ställ en fråga!

Har du också något du undrar över? Skicka då gärna in din fråga till:

fraga [at] diabetesportalen [dot] se

Vi kan dessvärre inte göra personliga bedömningar eller ge individuella behandlingsförslag utan bara ge allmänna råd.

Vi ska försöka besvara frågan. Både den och svaret kan komma att publiceras på diabetesportalen.se.

Senaste nyheter

2019-06-14

Hormonutsöndrade celler ändrar funktion vid diabetes

Hormonutsöndrade celler ändrar funktion vid diabetes
2019-06-12

Typ 1-diabetes i fokus

Typ 1-diabetes i fokus
2019-06-10

Immunbehandling fördröjer typ 1-diabetesdiagnos hos personer med hög risk

Immunbehandling fördröjer typ 1-diabetesdiagnos hos personer med hög risk
2019-06-05

Ny studie om stress, tarmflora och typ 2-diabetes

Ny studie om stress, tarmflora och typ 2-diabetes
2019-06-05

Så funkar ditt blodsocker

Så funkar ditt blodsocker

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)