Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Diabetes debuterar allt för ofta med diabeteskoma

Diabeteskoma är ett livshotande tillstånd, som ofta förväxlas med andra, mindre allvarliga symtom. Nu drar barndiabetsfonden och sjukvården igång en landsomfattande kampanj för att öka kunskapen om barn som insjuknar i typ 1 diabetes.

– Typ 1 diabetes är den vanligaste svåra sjukdomen hos barn i Sverige. Trots det debuterar femton procent av barnen med diabeteskoma därför att både allmänhet och sjukvårdspersonal har bristfällig kunskap om sjukdomen, säger Annette Leger, diabetessjuksköterska på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Vårdcentralen missade diagnosen
Ett färskt exempel är en ett och ett halvt år gammal pojke med diabeteskoma som fick vårdas på intensivvårdsavdelning på SUS. Ett enkelt blodprov visade att han hade fått typ1 diabetes. I ett annat fall hade en elvaårig flicka besökt vårdcentraler flera gånger innan pappan bar henne medvetslös till sjukhusets akutmottagning.

Snabbare förlopp hos små barn
Typ 1 diabetes ökar stadigt i den svenska befolkningen. Om symtomen inte tas på allvar får personen en alltmer uttalad insulinbrist som med tiden leder till diabeteskoma.<br />Under tidigare stadier kan insulinbrist lätt tas för en infektion, magsjuka eller tilltagande trötthet. När små barn insjuknar blir detta ofta mer dramatiskt eftersom många tror att små barn inte kan få diabetes. Förloppet i deras fall är tvärtom mycket snabbare.

Förväxlar symtomen
– Man ska därför vara uppmärksam på om blöjan är väldigt tung av kiss och barnet inte mår bra.<br />Detta gäller även äldre barn som också blir allt törstigare, får magproblem och kräks. Men även bland personer med välkänd diabetes kan symtom på insulinbrist förväxlas, då exempelvis med magsjuka eller bakfylla.– I samtliga fall ska man alltid ta ett blodprov för att utesluta att symtomen beror på insulinbrist, säger överläkaren Annelie Carlsson.<br /><br />Text: Per Längby, artikeln är tidigare publicerad i Aktuellt om Vetenskap &amp; Hälsa, populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne.

 

Senaste nyheter

2019-08-21

Avhandling om kostens betydelse för tarmfloran

Avhandling om kostens betydelse för tarmfloran
2019-08-19

Mutation gjorde oss bättre att tåla modern sockerrik mat

Mutation gjorde oss bättre att tåla modern sockerrik mat
2019-06-14

Hormonutsöndrade celler ändrar funktion vid diabetes

Hormonutsöndrade celler ändrar funktion vid diabetes
2019-06-12

Typ 1-diabetes i fokus

Typ 1-diabetes i fokus
2019-06-10

Immunbehandling fördröjer typ 1-diabetesdiagnos hos personer med hög risk

Immunbehandling fördröjer typ 1-diabetesdiagnos hos personer med hög risk

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)