Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bättre metod att förutse typ 1-diabetes

Sofistikerade analyser av cellernas ämnesomsättning kan öka precisionen i förutsägelsen av vilka barn som kommer att insjukna i typ 1 diabetes. LUDC-forskare har fått sex miljoner kronor av en amerikansk forskningsstiftelse för att utveckla metoden.

- Det är angeläget att bättre förstå de metabola förändringar som föregår diabetes hos barn. Gör vi det ökar våra möjligheter att försöka stoppa förloppet, säger Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning vid Lunds Universitets Diabetescenter (LUDC).

Metabolitmönster

Forskningsanslaget, 900 000 dollar, från Juvenile Diabetes Research Foundation, ska användas till att lära sig tyda de mönster av nedbrytningsprodukter som bildas vid cellens ämnesomsättning, så kallade metaboliter.
- Det är en helt ny metod inom diabetesforskningen som ger oss viktig information vi tidigare inte har kunnat nå, säger Åke Lernmark.
Metabolitmönster har tidigare framför allt använts i växtförädling och projektet ska genomföras i samarbete med Statens Lantbruksuniversitet i Umeå där den expertis och utrustning som krävs finns. Också Umeå Universitet är engagerat, där ska dataanalyser och statistiska beräkningar utföras.

Detaljerad ögonblicksbild

- Mönstret av metaboliter ger en detaljerad ögonblicksbild av vad som händer, säger Lina Åkesson, forskare på LUDC.
Hon berättar att projektet redan har startat och att tekniken så här långt håller vad den lovar.
I den första fasen arbetar forskarna med en genmodifierad diabetesbenägen råttstam.
Råttorna föds friska, har normala blodsocker fram till mellan dag 50 och 70 då samtliga får diabetes.
- Något dramatiskt händer just i den perioden. Inom loppet av 24 timmar bryter sockerregleringen samman. Just nu håller vi på att analysera om metaboliterna kan berätta för oss vad det är som händer, säger Åke Lernmark.

DiPiS-barn

I fas två ska blodprover från de 4 000 barn som är med i undersökningen Diabetesprediktion i Skåne analyseras. Barnen har en genetisk risk för typ 1 diabetes men varför immunsystemet angriper en del av dessa barns insulinceller och skonar andra är inte känt. Inte heller varför angreppet fullföljs hos vissa och diabetes bryter ut medan andra klarar sig.
Dagens metoder att förutsäga vilka barn som är på väg att insjukna är inte så träffsäkra att det är etiskt försvarbart att behandla alla i riskzonen eftersom de flesta av dem inte kommer att få typ 1 diabetes.

Ökad förståelse

- Mer precisa förutsägelser gör det mer försvarbart att sätta in åtgärder som bromsar förloppet, säger Åke Lernmark.
Vidare skulle djupare insikter i det händelseförlopp som föregår ett insjuknande ge värdefulla bidrag till förståelsen av vad typ 1 diabetes är för slags sjukdom.

Text: Tord Ajanki

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)