Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ännu ett bakslag i försöken att förebygga typ 1-diabetes

En stor finsk undersökning som försökt stoppa typ 1 diabetes hos barn med dagliga doser av insulin i form av nässpray har avbrutits i förtid därför att behandlingen saknade effekt.

I studien ingick 264 barn mellan två och fyra och ett halvt år som alla hade hög risk att insjukna i typ 1 diabetes. De hade både de genetiska riskvarianterna för sjukdomen och hade redan börjat utveckla antikroppar mot de insulinproducerande betacellerna.
Antikropparna är ett tecken på att cellerna är utsatta för ett angrepp av det egna immunsystemet. Ett angrepp som om det fullföljs leder till att cellerna dör, insulinproduktionen upphör och typ 1 diabetes är ett faktum.

Två grupper

Med slumpens hjälp lottades barnen in i två olika grupper. I den ena gruppen fick deltagarna varje morgon före frukost insulin i form av nässpray. Barnen i den andra gruppen fick också nässpray som inte innehöll någon aktiv substans, så kallad placebobehandling.
Genom att sedan jämföra hur många barn i respektive grupp som insjuknade kunde forskarna avgöra om näsinsulinet kunde förebygga eller fördröja ett insjuknande i typ 1 diabetes.

Möss och människor

Teorin bakom studien är att de insulinproducerande betacellernas aktivitet som drar till sig immunsystemets uppmärksamhet, i synnerhet om cellerna redan är satta under press av immunsystemet och antikroppar har bildats.
Genom att tillföra insulin behöver inte betacellerna vara lika aktiva och med det kanske inte lika utsatta för immunsystemets attack.
Metoden fungerar på en speciell sorts möss vilka får en diabetes som liknar människans typ 1 diabetes.

Oetiskt fortsätta studien

När de finska barnen hade följts i knappt två år avbröts studien i förtid därför att lika många i respektive grupp hade fått diabetes. Det vore därför inte etiskt försvarbart att fortsätta ge barnen insulin, konstaterar forskarna.
Av de 264 barnen hade 109 insjuknat i typ 1 diabetes. I insulingruppen 56 barn. I placebogruppen 53.
"Insulin i form av nässpray försenar eller förebygger inte typ 1 diabetes hos barn med genetisk risk för sjukdomen. Inte ens när behandlingen börjar strax efter att antikroppar hade upptäckts." skriver författarna till artikeln som publiceras on line i tidskriften the Lancet i dag.

Inte första gången

Det är inte första gången försök att förebygga diabetes med insulinbehandling misslyckas. För några år sedan avbröts en studie efter knappt fyra år där nära anhöriga till typ 1 diabetiker, merparten av dem barn, utan effekt hade behandlats med dagliga insulininjektioner.

Text: Tord Ajanki

Läs en sammanfattning av artikeln i the Lancet

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)